BioBank AS

Skjema for innlevering av prøve

På denne siden finner du de nyeste skjemaene for innsending av prøver. Vårt utvalg av tester utvides regelmessig. Vennligst bruk den nyeste versjonen av innsendingskjemaet med tilgjengelige tester for arten.

Hvis du ønsker å brukes svaber til DNA-testen må du benytte svaber fra vårt laboratorium. Disse kan bestilles uten kostnad. Trykk her for å komme til bestillingsskjemaet.

Administrasjonskostnad
Prøver for hund,  katt og hest,  som sendes til VHL med bestillingsskjema på papir blir ilagt et gebyr på € 4,22 (ekskl. MVA) per prøve. Bestilling via nettbutikken blir ikke belastet med administrasjonskostnader.

Prisreduksjon gjelder ikke hvis dere bruker papirrekvisisjon. s. Prisreduksjon er bare gyldig hvis du bestiller i webshop

Innsendingsskjema for prøver          

Vitneutsagn ved prøvetaking:

Vi tilbyr muligheten til å skrive på testsertifikatet at prøven ble undersøkt sammen med et vitne. Prosessen kalles ‘vitneutsagn ved prøvetaking’. Vitnet bekrefter at prøven som blir tatt stemmer overens med prøveinformasjon ved å fylle ut skjemaet 'Vitneutsagn ved prøvetaking’. Hvis dette ønskes, vennligst fyll ut skjemaene ‘Vitneutsagn ved prøvetaking’ og 'Innsendingskjema for prøver’, og send disse sammen med prøven det gjelder. Hvis skjemaene ikke er ufullstendig utfylt, blir ‘Vitneutsagn ved prøvetaking’ ignorert.

Andre innsendingskjemaer for prøver 

Innsendingskjema for VHP Malle Belgium