BioBank AS

K793 Blodtyping AB (DNA-test)

Bakgrunnsinformasjon

Hvis blodtypen til kattemor og de ufødte kattungene er forskjellig kan det utgjøre en fare for kattungene når de er nyfødte. Risikoen kan vurderes hvis man finner foreldrenes blodtype. Ved hjelp av avlsrådgivning kan man unngå potensielt dødelige blodtypekombinasjoner. Denne testen garanterer ikke at man kan unngå alle dødsfall hos nyfødte kattunger.

Når en kattunge med serotype A (DNA: N/N eller N/b) blir født av mor med serotype B (DNA: b/b), kan kattungen dø fordi morsmelken kan inneholde antistoffer mot kattungens serotype A.

Formålet med avlen bør være å unngå at en hunnkatt med serotype B (DNA: b/b) får avkom med serotype A (DNA: N/b). Derfor er det anbefalt at en hunnkatt med serotype B (DNA b/b) pares med en hannkatt med serotype B (DNA: b/b).

Testspesifikk informasjon

Den serologiske testen gir en indikasjon på om kattemoren kan produsere antistoffer mot sine ufødte kattunger. DNA-testen gir en indikasjon på den genetiske risikoen før paring. Den serologiske testen og DNA-testen kan bestilles separat.

Genetisk variasjon assosiert med B-blodtypen ble publisert i 2007. Denne testen er tilgjengelig for de fleste katteraser. Testnøyaktigheten har ikke blitt fastslått for villkatter fordi man ikke har referanseprøver. Testresultatene er ufullstendig og man kan ikke fastslå B-blodtypestatus hos noen få prosent av individer. Dette skyldes genetisk variasjon som ikke ble beskrevet i publikasjonen.

DNA-testen for blodtype identifiserer katter med serotype B (to kopier av b-allelet) og katter som er bærere av B (en kopi av b-allelet, serotype A eller AB). DNA-testen kan ikke skille mellom serotype A og serotype AB. Alleler som ikke er b-alleler vil også bli beskrevet som N-allel.

En hunnkatt med serotype A eller AB (DNA: N/N eller N/b) kan vanligvis pares med katter av alle andre blodtyper.

NB. Testen kan ikke garantere at man kan forhindre alle dødsfall blant nyfødte kattunger.

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne genetiske faktoren er knyttet til antistoffer i blodet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er validert for alle katteraser unntatt ragdoll og tyrkisk angora. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Ikke i bruk

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker blodtype, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Blodtype påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode K793

Blodtyping AB (DNA-test)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall