BioBank AS

K759 Pelsfarge burmeser

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Pelsfargen til et dyr kan i mange tilfeller kun bestemmes ved hjelp av DNA-tester.

Pelsmønsteret til siameser- og burmeserkatter styres av TYR-genet (tyrosinas-genet) som produserer et enzym som er nødvendig for melaninproduksjon. Burmeser-mønsteret skyldes redusert pigmentproduksjon slik at det svarte pigmentet blir sepia (brun oransje) og oransje pigment blir gult. Masken og ytterpunktene hos burmesere er mørkere enn resten av kroppen og øynene er gul-grå eller gul-grønne. Siameser-mønsteret har redusert pigmentproduksjon på masken og ytterpunktene, og øynene er blå. Dette genet er også kjent som C-lokus (colour gene). Testene "Pelsfarge siameser" (K758) og "Pelsfarge burmeser" (K759) vil sammen kunne bestemme den genetiske statusen på C-lokuset. C-lokuset har tre varianter (alleler). C-allelet er dominant over cb- og cs-allelene. cb-allelet er semidominant over cs-allelet. Det dominante C-allelet påvirker ikke pelsfargen. To kopier av cb-allelet (homozygot cb/cb) gir burmeser pelsmønster. En kopi av cb-allelet og en kopi av cs-allelet (cb/cs) gir en blandingsfarge kalt mink-farge. To kopier av cs-allelet (cs/cs) gir siameser-mønster.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i kombinasjonspakken "Pelsfarge".

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, svaberprøve, heparin-blod og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Genetiske egenskaper er ikke en sykdom.

Kode K759

Pelsfarge burmeser

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall