BioBank AS

K757 Agouti pelsfarge

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Pelsfargen til et dyr kan i mange tilfeller kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Agouti-genet (ASIP-genet) er ansvarlig for produksjonen av et protein som styrer fordelingen av svart pigment (eumelanin) inni hårstrået. Dette genet er også kjent som A-lokus, og er ansvarlig for "ticking" og er årsaken til at hårstråene har bånd med kraftig og lettere pigmentering. Agouti-båndmønsteret finnes i farger både med svart og rød base. Testen "Pelsfarge Agouti" (K757) identifiserer den genetiske statusen til A-lokuset. A-lokuset har to varianter (alleler). A-allelet er dominant og gir ticked pels: hårstråene har bånd som er annenhvert gult og svart, med en svart tupp (ligner pelsen hos ville mus eller kaniner). Det recessive a-allelet gir ensfargede hårstrå. Hårstråene blir kun ensfarget hvis katten har to kopier av det recessive a-allelet.

Et annet pigmentsystem hos katter gir tabby-striper bestående av mørke striper med lyse villfarvete hår med lyse tupper inni mellom (agouti tipped hairs). Hårstråene i de mørkere stripene har ikke svarte og gule pigmentbånd, og er ensfargede mørke. Agouti-proteinet har ikke mye påvirkning på oransje pigmenter, og man kan derfor se tabby-striper hos katter som er a/a for agouti.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i kombinasjonspakken "Pelsfarge".

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, svaberprøve, heparin-blod og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Genetiske egenskaper er ikke en sykdom.

Kode K757

Agouti pelsfarge

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall