BioBank AS

K462 Pelslengde, norsk skogkatt

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Fibroblast-vekstfaktor 5 (fibroblast growth factor 5, FGF5) bestemmer pelslengde. Det er kjent fire mutasjoner i FGF5-genet som påvirker pelslengden hos ulike raser. Det finnes rasespesifikke mutasjoner for pelslengde hos ragdoll, norsk skogkatt og main coon og en annen mutasjon som påvirker pelslengden hos alle langhårede katteraser. Testen "Pelslengde, norsk skogkatt" (K462) tester en norsk skogkatt-spesifikk mutasjon i FGF5-genet og har to varianter (alleler). Det recessive allelet gir lang pels, mens det dominante allelet gir kort pels.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i kombinasjonspakken "Pelslengde". Pelslengden kan påvirkes av en rekke ulike mutasjoner og vi anbefaler derfor å bruke kombinasjonspakken i stedet for individuelle mutasjoner.

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, som for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene utføres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Pelslengden kan vurderes på utsiden av individet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Norsk skogskatt. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Ikke i bruk

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Pelslengde er ingen sykdom.

Kode K462

Pelslengde, norsk skogkatt

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall