BioBank AS

K460 CombiBreed pelslengde

Bakgrunnsinformasjon

Kombinasjonspakken "Pelslengde" dekker flere viktige trekk. Pakken kan tas på dyr av alle aldre. Informasjon om de ulike testene finnes på vår nettside. Denne kombinasjonspakken inneholder følgene markører:

K461 Pelslengde, maine coon
K462 Pelslengde, norsk skogkatt
K463 Pelslengde, ragdoll
K466 Pelslengde, alle raser

Testspesifikk informasjon

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) har introdusert en ny strategi for DNA-testing av flere genetiske markører. Nye tekniske forbedringer har gjort det mulig å teste flere genetiske faktorer i samme test.

Siden 2015 har to ulike merker blitt utviklet. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Pelslengden kan vurderes på utsiden av individet.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, vevsprøve (biopsi) og sæd. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Ikke i bruk

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Pelslengde er ingen sykdom.

Kode K460

CombiBreed pelslengde

kr 596,46 (Inkl. 25% MVA)
kr 477,17 (Ekskl. MVA)
Antall