BioBank AS

K316 Bengal Prog. Retina atrofi (PRA-b) (service lab)

Bakgrunnsinformasjon

En genetisk test for progressiv retina atrofi (PRA) har blitt utviklet for Bengal progressiv retinal atrofi, som forårsaker en autosomal recessiv blindhet hos bengal katter. Sykdommen fører til ødeleggelse av celler som registrerer lys (fotoreseptorer) i bakre del av øyet (retina). Tapet av cellene begynner rundt syv ukers alder og utvikler seg sakte fram til katten har mistet alt syn rundt to års alder. Men blindhet utvikler seg med forskjellig hastighet hos de forskjellige kattene. Vi har eksempler på katter over to år som fortsatt kan jakte en laserpeker, men synstest hos en oftalmolog indikerer at katten skulle vært blind. Blinde katter kan ha større problemer om natten, noen ganger blir de mer klengete på eieren og klager mer. Ved de samme lysforholdene vil pupillene ofte være dilaterte hos affiserte katter sammenlignet med pupiller hos katter med normalt syn. Affiserte katter har også en tendens til å ha følehårene sine mer framover. Hvis affiserte katter kjenner sine omgivelser kan de fortsatt være veldig mobile og aktive.

Testspesifikk informasjon

Denne testen blir utført av UCDavis.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommer påvirker hovedsakelig synet og kan føre til blindhet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Bengal. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "vanlige stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har hunden to friske alleler. Hunden vil ikke bli syk. Hunden kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen hvis den blir brukt i avl.

En hund som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De kan ikke produsere syke avkom, hvis de parres med hunder som er klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærer bør ikke parres med bærer da vil syke avkom kunne bli produsert.

En hund som blir klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis affiserte hunder blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Hunder som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at en hund kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer ( en normal og en syk allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det sykdomsfremkallende allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode K316

Bengal Prog. Retina atrofi (PRA-b) (service lab)

kr 680,48 (Inkl. 25% MVA)
kr 544,38 (Ekskl. MVA)
Antall