BioBank AS

K303 Pelsfarge dominerende hvit og hvitflekkede

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I flere tilfeller kan pelsfargen hos et dyr kun bestemmes ved hjelp av DNA-tester.

Dominant hvit og hvite flekker kontrolleres av KIT-genet. Dominant hvit beskrives også som W-lokus og hvite flekker som S-lokus. Genet/genene som gir hvitflekkede mønster er fortsatt ukjent. Ikke alle hvitflekkede eller hvitmønstrede varianter skyldes KIT-genet, siden andre gener også kan ha mutasjoner som fører til depigmenterte fenotyper.

KIT-genet har tre varianter (alleler). DW-allelet er dominant over Ws- og N-allelene, Ws-allelet er dominant over N-allelet. Det dominante DW-allelet gir en helhvit pelsfarge. Ws-allelet som gir hvite flekker og N-allelt har ingen påvirkning på pelsfargen.

Dominerende hvit er ulikt albinisme (C-lokus) som skyldes en mutasjon i TYR-genet (tyrosinase-genet) og har ingen kjent innvirkning på hørsel. En eller to kopier av DW-allelet fører til en hvit katt med varierende grad av hørselstap.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode K303

Pelsfarge dominerende hvit og hvitflekkede

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall