BioBank AS

K200 Foreldretest katt

Bakgrunnsinformasjon

Mor og farskapstester er basert på å sammenligne genetisk informasjon fra avkom, mor og far for å finne ut om slektskapet stemmer. Tester for å bekrefte slektskap er tilgjengelig for en rekke arter, inkludert dyr, fugl, fisk og mennesker. Prøvemateriale som for eksempel hår, DNA svabre, sæd og vevsbiter kan benyttes. Fra hver analyserte prøve vil det bli laget en DNA-profil ved hjelp av DNA-markører. Hvert individs DNA-profil blir lagret i en database og kan presenteres som en strekkode. En strekkode er unik for hvert individ.

Slektskapstester innebærer en sammenligning av genetiske markører i avkommets DNA, med genetiske markører hos de sannsynlige foreldrene. For at slektskapet mellom avkom og foreldre skal godkjennes må halvparten av avkommets DNA-markører detekteres hos mor og den andre halvparten hos far. I de fleste foreldretester (far eller morskapstester) er påliteligheten til analysen minst 99,5 prosent. I tillegg til foreldrebekreftelse, kan en DNA-profil brukes til å bekrefte identiteten til et individ. Påliteligheten til slike analyser er svært stor, fordi den genetiske informasjon i to prøver fra samme individ må være identiske.

Testspesifikk informasjon

Vennligst bestill denne testen, hvis du vil bekrefte hvem som er foreldrene.

Legg merke til at denne bestillingen inkluderer fremstilling av en DNA-profil for avkommet og sammenligning av denne DNA-profilen med DNA-profilen til de respektive foreldrene. Dersom ikke begge foreldrenes profil allerede er lagret i vår database, må DNA-profilen som mangler bestilles i tillegg 'K205 DNA-profil katt'.

Alder

Foreldreanalyse basert på DNA kan gjøres når som helst i livet. En DNA-profil endres ikke i løpet av livet. Analyse av en DNA-profil kan gjøres på nesten alt materiale som inneholder celler eller cellekjerner.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

-

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

For denne DNA testen aksepterer vi følgende testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Resultatet av en foreldretest eller identitetskontroll avhenger av formålet med testen. Konklusjonen baseres på en rekke DNA-markører. Dette resulterer i en sikkerhet på mer enn 99 prosent hvis begge foreldrene er med i undersøkelsen. Påliteligheten av en foreldrebekreftelse reduseres hvis en forelder mangler eller må bli rekonstruert. Kvaliteten på testen er også påvirket av genetisk variasjon i populasjonen.

Arvegang

I foreldretesten ser man på DNA-markører hos avkom, mor og far. En DNA-markør har to genetiske varianter. En genetisk variant har opprinnelse fra far, mens den andre genetiske varianten er fra mor. Det er mulig å sjekke om det finnes en genetisk variant i et avkom som ikke er oppdaget hos foreldrene. For at testen skal ha god nok sikkerhet er det viktig å inkludere et tilstrekkelig antall DNA-markører.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Foreldrebekreftelse, slektskapsanalyse og/eller kontroll av identitet er ingen sykdom.

Kode K200

Foreldretest katt

kr 396,26 (Inkl. 25% MVA)
kr 317,01 (Ekskl. MVA)
Antall