BioBank AS

H931 Haemophilia A (factor VIII deficiency)

Bakgrunnsinformasjon

Haemophilia A (factor VIII deficiency) is the most common coagulation factor disorder in dogs resulting from mutations in F8 gene. The disease is characterized by the lack or diminished activity of Factor VIII. Factor VIII is one of the largest coagulation factors and consists of a heavy and a light chain. In addition, the factor is present in the blood linked to the von Willebrand factor (vWF) in a non-covalent complex..

Common clinical signs in dogs included: bleeding from the mouth, subcutaneous and intramuscular haematomas and lameness.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen gjør at blodet har nedsatt evne til å koagulere. Som et resultat vil syke indvider ha økt blødningstendens ved skader.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Rhodesian ridgeback. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: svaberprøve, sæd, vevsprøve (biopsi), EDTA-blod og heparin-blod. Please contact Dr. Van Haeringen Laboratorium if you wish to submit other material as listed.

Resultatet

Følgende resultater er mulig for hunndyr: nedarvingsmønsteret avhenger av om mutasjonen er dominant eller recessiv.

Følgende resultat er tilgjengelig for hanndyr:
- Et hanndyr har kjønnskromossom Y og et friskt allel. Dyret vil ikke bli sykt, og hvis det brukes i avl vil sykdommen heller ikke nedarves til neste generasjon.
- Et hanndyr har kjønnskromosomet Y og sykdomsallelet. Dyret vil bli affisert av sykdommen. Alle hannlige avkom vil få Y-kromosomet, mens alle hunnlige avkom vil få sykdomsallelet.

Arvegang

Sykdommen nedarves kjønnsbundet til X-kromosomet. Dette betyr at hunndyr kan være 'fri' (homozygot normal), 'affiserte' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot).

Hanndyr har kun ett X-kromosom, som betyr at hannlige 'bærere' også er affiserte.

Hunnlige bærere kan spre sykdommen i populasjonen uten selv å vise symptomer. På grunn av dette er det svært viktig å identifisere bærere for å unngå spredning av sykdommen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H931

Haemophilia A (factor VIII deficiency)

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall