BioBank AS

H930 Pelsfarge merle (patenteier)

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Hos mange dyr kan pelsfargen kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Sølvfarge-genet (SILV-genet), også kalt premelanosome protein-genet (PMEL17-genet), er ansvarlig for merle-fargen. Dette genet er også kjent som M-lokus. Merle fortynner eumelanin-pigment (svart pigment). Hunder med to kopier av e-allelet (homozygot e/e) på E-lokus har ikke svart pigment, og kan derfor ikke ha merlefargen. Pelsen får et mønster av ujevne flekker med svart eller fortynnet farge, fordi merle-genet nedarves ufullstendig dominant. Blå eller delvis blå øyne er vanlig hos merlefargede hunder, og i tillegg har hundene ofte syns- eller hørselsproblemer. Merlefargen forekommer hos shetland sheepdog, collie, border collie, australsk gjeterhund, welsh corgi cardigan, catahoula leopard dog, dachshund, grand danois, Bergamasco og pyreneisk gjeterhund. Testen "Pelsfarge merle" (H930) identifiserer den genetiske statusen i M-lokuset. M-lokuset har tre varianter (alleler): M-allelet (merle, SINE med lang poly-A-hale), Mc-allelet (cryptic merle, SINE med kortere poly-A-hale) og N-allelet (ikke merle, ingen SINE-insersjon). Hunder med cryptic merle (også kalt fantom- eller ghost-merle) har ofte få eller ingen merle-flekker, og kan feilaktig bli klassifisert som ikke-merle.

Testspesifikk informasjon

Testen utføres av VetMedLabor. Denne testen er patentert i flere land. Vi har derfor ikke tillatelse til å utføre testen på vårt laboratorium, og kan tilby våre kunder to måter å få gjennomført testen.
Første mulighet er å bestille testen gjennom patenteier. Testen kan også videresendes til et partnerlaboratorium i et område der testen ikke er patentert.

Det er en prisforskjell på testene på grunn av avgiften for testpatentet. Testene utføres teknisk på samme måte hos begge laboratoriene.

Denne DNA-testen som vi tilbyr nå er passende for å bestemme hundens pelsfarge men ikke for å finne ut om hunden er bærer av hørsel eller synsdefekter. I det siste har det kommet ny kunnskap om genetikken bak merle genet som gjør dette mulig. Vi jobber derfor kontinuerlig for å forbedre vår DNA test.
Mer detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finnes på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, vevsprøve (biopsi) og sæd. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode H930

Pelsfarge merle (patenteier)

kr 941,83 (Inkl. 25% MVA)
kr 753,46 (Ekskl. MVA)
Antall