BioBank AS

H895 Overvekt

Bakgrunnsinformasjon

En mutasjon i POMC genet kan påvirke overvekt hos hund. Dette genet produserer et protein som forteller hunden at den skal stoppe og spise når kroppen har fått nok næring. Hunder som har lave nivåer av dette proteinet får ikke denne advarselen fra hjernen. Derfor vil de fortsette å spise fordi sulten blir ikke borte.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

'Tidlig debut' - dette uttrykket indikerer at symptomene fra sykdommen oppstår ved ung alder. 'Tidlig debut' er det motsatte av 'sen debut', der symptomene oppstår ved en senere alder. Uttrykkene brukes fordi mutasjoner som forårsaker symptomer med 'tidlig debut' kan være forskjellige fra mutasjoner som forårsaker symptomer med 'sen debut'.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen angriper flere organer og vev i hele kroppen.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Flatcoated retriever, Labrador Retriever. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), svaberprøve og sæd. Kontakt Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

For hver genetisk faktor hos en multifaktoriell sykdom finnes et gunstig allel. Denne allelen gir resultatet 'Normal'. Dyr som bærer én kopi av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'bærer', mens dyr som har to kopier av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'affisert'.

Arvegang

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H895

Overvekt

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall