BioBank AS

H893 Adult Onset Deafness (AOD)

Bakgrunnsinformasjon

Døvhet som oppstår på voksne (AOD) gir døvhet i starten av voksenlivet. Det oppstår mellom 3-5 års alder. Dette er tidligere enn det som kan forventes hos eldre hunder (8-10 år). Tilstanden finnes også hos mennesker. Det er vanskelig å være sikker på akkurat når døvheten oppstår. De fleste eiere oppdager det ikke med en gang fordi hundene kompenserer ved å lese eierens kroppsspråk. Symptomer på AOD inkludere ingen respons på lyd, ingen respons når eier roper på hunden og at de kan være vanskelig å vekke.

Testspesifikk informasjon

This test is based on a genome wide association study in which multiple DNA variants in close proximity to the usp31 gene on chromosome 6 were discovered that are related to Early Adult Onset Deafness (EAOD) in border collie. These DNA variants are a “risk factor” and VHLGenetics tests only for the DNA variant that has been published with the "highest risk". The exact mutation(s) that are causative to AOD/EOAD in border collie and/or other breeds are still to be elucidated.

Alder

'Sen debut' - dette uttrykket indikerer at symptomene oppstår ved en senere alder. 'Sen debut' er det motsatte av 'tidlig debut', der symptomene oppstår ved ung alder. Uttrykkene brukes fordi mutasjoner som forårsaker symptomer med 'sen debut' kan være forskjellige fra mutasjoner som forårsaker symptomer med 'tidlig debut'.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdom som angår sanseorganene (øye og ører).

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Border collie. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Kontakt Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Det vil ikke spre sykdommen i populasjonen.

Et dyr kan være bærer og vil da ha et friskt allel og et sykdomsallel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil også bli syke.

Et dyr kan være affisert og vil da ha to sykdomsalleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Affiserte vil også bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H893

Adult Onset Deafness (AOD)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall