BioBank AS

H818 Pelsfarge Em-lokus

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen kun bestemmes ved hjelp av DNA-tester.

Hos hunder er to pigmenter grunnlaget for pelsfarge: svart pigment (eumelanin) og rød/gul/krem-pigment (feomelanin). Produksjonen av svart og rødt/gult/krem pigment kontrolleres av MRC1-genet (melanocortin 1 receptor-genet), også kjent som extension gene og E-lokus. Testene "Pelsfarge E-lokus" (H734) og "Pelsfarge Em-lokus" (H818) vil sammen kunne identifisere den genetiske statusen på E-lokuset.

E-lokuset har tre varianter (alleler). Em-allelet er dominant over E- og e-allelene. E-allelet er dominant over e-allelet. Det dominante Em-lokuset gir hunden maske. Helsvarte hunder kan også ha Em-allelet, men masken er ikke synlig fordi den også er svart. Hunder med hvitt ansikt kan også ha Em-allelet uten at masken synes, fordi fargen overstyres av genet som gir hvite flekker. Maske finnes hos mange raser (for eksempel, afghansk mynde, akita, boxer, fransk bulldog, schæferhund, grand danois, mops og whippet). Mops og boxer har kun Em-allelet hos rasen. E-allelet gir svart pelsfarge, mens e-allelet gir rød pelsfarge. Hos afghansk mynde og saluki finnes det et fjerde allel som kun uttrykkes hvis dominant svart (K-lokus) ikke er til stede, og A-lokus har at/at. Dette fjerde allelet, Eg, gir en pelsfarge som kalles gråmelert (grizzle) eller domino. VHLGenetics har ikke en test som identifiserer Eg-allelet.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i en kombinasjonspakke.

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: heparin-blod, EDTA-blod, svaberprøve, sæd og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H818

Pelsfarge Em-lokus

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall