BioBank AS

H794 Retinal dysplasi, Retinal folds, RD OSD 1

Bakgrunnsinformasjon

Retinal dysplasi (retinal folds, RD) er en vanlig tilstand hos mange hunderaser. Siden retinal folds ofte er godartet og har ukjent arvelighet, vil øyelysere ofte gi råd til eiere om at det går bra å avle på dyr med RD. Hos noen raser derimot, er RD sterkt knyttet til et alvorlig arvelig syndrom kalt OSD (oculoskeletal dysplasia). OSD er en alvorlig lidelse og affiserte hunder vil få ulike skjelettmisdannelser, blant annet forkortede lemmer (dvergvekst), og hundene blir blinde ved en ung alder. Blindheten skyldes en utstrakt misdannelse av retina (netthinnen).

Testspesifikk informasjon

Det har vært kjent i mange år at bærere av OSD ofte har retinal dysplasi. Hvis to bærere av OSD får avkom, vil i gjennomsnitt en fjerdedel av kullet ha dvergvekst og være blinde. Dette nedarvingsmønstret og det at sykdommen er like vanlig hos hann- og hunndyr, tyder på at det er et enkelt gen som er ansvarlig for sykdom og at det nedarves autosomalt. Ulikt andre DNA-tester, er ikke OSD-mutasjonen kun recessiv.

Fordi bærere av mutasjonen vanligvis viser symptomer på RD, antar man at OSD uttrykkes mildt eller delvis hos bærere.

To kopier av OSD-mutasjonen gir en alvorlig utgave av OSD, som kjennetegnes av dvergvekst og blindhet. Denne typen nedarving er kjent som autosomalt dominant med ufullstendig penetrans, eller ufullstendig dominans.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommer påvirker hovedsakelig synet og kan føre til blindhet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Labrador Retriever. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: heparin-blod, EDTA-blod, svaberprøve, sæd og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H794

Retinal dysplasi, Retinal folds, RD OSD 1

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall