BioBank AS

H765 Pelslengde

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Fibroblast-vekstfaktor 5 (fibroblast growth factor 5, FGF5) bestemmer pelslengde. Pelslengde-testen (H765) identifiserer den genetiske statusen på FGF5-genet, og har to varianter (alleler). S-allelet er dominant og gir kort pels. Hunden får kun lang pels hvis den har to kopier av det recessive L-allelet. Noen raser, for eksempel labrador retriever, har kun det dominante S-allelet hos rasen. Andre raser, for eksempel puddel, har kun det recessive L-allelet. Noen raser, for eksempel dachshund, kan ha enten lang eller kort pels. Hos noen raser finnes det hittil ukjente mutasjoner som påvirker pelslengden. Ukjente mutasjoner forekommer hos afghansk mynde, yorkshire terrier og silky terrier.

Testspesifikk informasjon

Legg merke til at for noen spesielle raser har det blitt publisert flere mutasjoner på FGF5-lokuset. Vi tester bare for c.284G>T-Variant på FGF5-lokuset foreløpig, men det jobbes med å teste for de andre variantene også.

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Pelslengden kan vurderes på utsiden av individet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Afghansk mynde, Border collie, Cocker spaniel, Collie, Dachshund, Golden retriever, Pomeranian, Samojedhund, Schäferhund, Welsh corgi cardigan. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: sæd, vevsprøve (biopsi), EDTA-blod, heparin-blod og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Genetiske egenskaper er ikke en sykdom.

Kode H765

Pelslengde

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall