BioBank AS

H733 Pelsfarge B-lokus

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Tyrosinase-related protein 1-genet (TYRP1-genet), også kjent som brun-genet eller B-lokus, kontrollerer fortynningen av svart pigment til brun. TYRP1-genet har ingen innvirkning på pelsfargen hos hunder som er homozygot ee i E-lokus fordi de ikke har svart pigment i pelsen, men det har en effekt på nese- og tredeputefarge hos disse hundene. Pelsfarge B-lokus-testen (H733) identifiserer den genetiske statusen til B-lokus. B-lokuset har fire varianter (alleler). B-allelet er dominant og fortynner ikke svart pigment. Det recessive b-allelet har tre varianter: bs, bd og bc. Alle de tre recessive variantene har samme effekt, og fortynner det svarte til fargene brun/sjokolade/lever. Det svarte pigmentet blir kun fortynnet til brun/sjokolade/lever hvis hunden har to kopier av det recessive b-allelet (homozygot bb). Hunder som har fargen rød/gul/krem og bærer to kopier av det recessive b-allelet får ikke endret pelsfarge, men nesen og tredeputen endrer farge fra svart til brun. Hos noen raser finnes det en mutasjon som gir sjokoladefarge, men denne har ikke blitt identifisert ennå. For eksempel har ikke den genetiske årsaken til sjokoladefarge hos fransk bulldog blitt identifisert.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i en kombinasjonspakke.

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, vevsprøve (biopsi) og sæd. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Genetiske egenskaper er ikke en sykdom.

Kode H733

Pelsfarge B-lokus

kr 473,12 (Inkl. 21% MVA)
kr 391,01 (Ekskl. MVA)
Antall