BioBank AS

H723 MDR1 (patenteier)

Bakgrunnsinformasjon

Multidrug resistance gene 1 (MDR1-genet) spiller en viktig rolle i barrieren mellom blodkapillærer og hjernevev. Det har blitt dokumentert at hunder med hypersensitivitet mot ivermektin også er utsatt for nevrotoksisitet forårsaket av mange andre legemidler.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er patentert i flere land. Vi har derfor ikke tillatelse til å utføre testen på vårt laboratorium, og kan tilby våre kunder to måter å få gjennomført testen.
Første mulighet er å bestille testen gjennom patenteier. Patenteier vil da kreve at privat sensitiv informasjon oversendes. Skjemaet Form ‘Permission providing personal and animal data to patent owner ‘ må fylles ut for hver innsendte prøve. Testen kan også videresendes til et partnerlaboratorium i et område der testen ikke er patentert.

Det er en prisforskjell på testene på grunn av avgiften for testpatentet. Testene utføres teknisk på samme måte hos begge laboratoriene.

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommen vil føre til nedsatt hjernefunksjon.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: sæd, vevsprøve (biopsi), EDTA-blod, heparin-blod og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Selv om nedarvingen er autosomal recessiv, er det kjent at bærere også kan vise symptomer under visse omstendigheter. Derfor finnes det sannsynligvis flere genetisk faktorer som bidrar i sykdomsutviklingen.

Et dyr som er klassifisert som affisert vil ha to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være fri for sykdommen (homozygot normal), affisert (homozygot affisert) eller bærer (heterozygot).
Bærere viser vanligvis ikke symptomer ved recessiv nedarving. Akkurat ved denne sykdommen kan det oppstå sykdom selv hos noen bærere. Den autosomale nedarvingen kan ikke forklare den observerte sykdommen alene. Mest sannsynlig er det flere genetiske faktorer som bidrar til utviklingen av sykdommen.

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å vise symptomer selv. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H723

MDR1 (patenteier)

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon