BioBank AS

H691 Breed Identification Dog (External Lab)

Bakgrunnsinformasjon

Hver hund er unik med sin individuelle fysiske utseende og atferdsmønster. Både utseende og atferd påvirkes av ulike faktorer som genetikk, trening og miljø. Rasetesten kan gi deg innsikt i raseopphavet til din hund. Testen identifiseres de genetiske rasene som inngår i din hund og kan forutsi vekten på hunden din. De potensielle rasene i opphavet til din hund blir bestemt ved å analysere mer enn 1800 genetiske markører. Testprosedyrene er laget for gi deg nøyaktige og riktige resultater som er til å stole på. Denne rasetesten er basert på en database på mer enn 350 godkjente hunderaser. Hvis din hund består av andre raser enn de som er i databasen, vil du fortsatt kunne få opp raser som den aktuelle rasen har oppstått fra.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

-

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

-

Hvilke raser?

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Ikke i bruk

Arvegang

-

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H691

Breed Identification Dog (External Lab)

kr 1.166,53 (Inkl. 25% MVA)
kr 933,22 (Ekskl. MVA)
Antall