BioBank AS

H684 Subvalvulær aorta stenose

Bakgrunnsinformasjon

Subvalvulær aorta stenose (SAS) er en av de mest vanlige forekommende arvelige hjertesykdommene hos hund. Misdannelsen er karakterisert ved en innsnevring av aorta pga en fibrøs ring eller misdannelse av aortaklaffene. Innsnevringen i aortas utførselstrakt fører til økt motstanden for blodet og dermed økt trykk i venstre hjertehalvdel for hvert hjerteslag. Farten på blodet inn i aorta øker også pga innsnevringen. SAS er kjent som en arvelig defekt hos Newfoundlandshund. Et genetisk studie identifiserte en mutasjon i PICALM genet som var assosiert med utvikling av SAS hos rasen. Men relevansen av denne mutasjonen er kontroversiell. Et nytt studie klarte ikke å vise en sammenheng mellom SAS hos Newfoundlandshund og PICALM varianten. Konklusjonen fra dette studiet ble at PICALM varianten er en nøytral variant hos Newfoundlandsrase som forekommer med høy frekvens i denne rasen sammenlignet med andre raser.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommen fører til tap av hjertefunksjon.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Newfoundlandshund. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H684

Subvalvulær aorta stenose

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon