BioBank AS

H646 Combibreed Lancashire Heeler

Bakgrunnsinformasjon

Denne kombinasjonspakken dekker flere viktige egenskaper. Pakken kan tas på dyr av alle aldre. Informasjon om individuelle tester er tilgjengelig gjennom linkene ved DNA-testene.

En eller flere av DNA-testene i denne kombinasjonspakken utføres av vårt partnerlaboratorium. Vi vil gjerne påpeke at tester som utføres av partnerlaboratoriet også kan utføres av laboratoriet som har patent på testen. If you want to run the tests through the licensee, you can order these tests separately.

The Combination Package contains the following markers:
H705 Collie eye anomaly (CAE_CH, partnerlab)
H849 Primær linseluksasjon (PLL)

CombiBreed introduces a different strategy for DNA tests for several genetic markers. Nylige tekniske forbedringer har gjort det mulig å teste flere ulike genetiske markører i samme test.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Lancashire heeler. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "vanlige stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Please contact Dr. Van Haeringen Laboratorium if you wish to submit other material as listed.

Resultatet

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Arvegang

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Kode H646

Combibreed Lancashire Heeler

kr 1.556,93 (Inkl. 21% MVA)
kr 1.286,72 (Ekskl. MVA)
Antall