BioBank AS

H644 Cystinuri, type II - A

Bakgrunnsinformasjon

Cystinuri er en arvelig lidelse som skyldes feil i transporten av aminosyren cystin i nyretubuli. Vanligvis blir cystin filtrert i nyrene og reabsorbert i tubuli, noe som fører til at det er lite cystin i urinen. Hunder med cystinuri er ikke i stand til å reabsorbere cystin (og noen andre aminosyrer) fullstendig i nyretubuli, og får derfor unormalt mye cystin i urinen. Cystin er uløselig i nøytral pH eller sur urin, og økt mengde cystin i urinen fører til dannelsen av cystinkrystaller. Krystallene danner så cystinsteiner i nyrene og/eller blæra. Irritasjon og blokkering på grunn av urinstein er vanligere hos hannhund, fordi de har et lengre og smalere urinrør (uretra) enn tisper. Hanndyr med cystinuri får gjentatte betennelser i urinveiene og risikerer urinblokkering, noe som kan føre til nyresvikt, blæreruptur og dødsfall, hvis det ikke behandles umiddelbart. Cystinuri har blitt rapport hos mange hunderaser og blandingshunder.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Australian cattledog, Border collie. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: sæd, EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H644

Cystinuri, type II - A

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall