BioBank AS

H641 Svelglammelse eller larynx paralyse (LP).

Bakgrunnsinformasjon

Svelglammelse (larynks parese, LP) hos hund er en tilstand hvor hunden mister funksjonen over svelgbruskene (arytenoidene). Disse skal normalt lukke seg når hunden svelger og åpne seg når hunden skal puste inn. Ved svelglammelse blir bruskene stående stille under svelging og pusting. Det finnes flere former for arvelig og ikke arvelige former for svelglammelse. En av de mest vanlige formene for svelglammelse utvikler seg hos eldre mellom store til store hunder. Idiopatisk svelglammelse viser seg å være det mest synlige tegnet på sakte utviklende polynevropati hos eldre hunder. Denne formen for svelglammelse kalles nå geriatrisk laryngeal paralyse polynevropati (GOLPP). Diagnostisering av svelglammelse gjøres i narkose ved å inspisere svelgbruskens bevegelser under pusting. Et genetisk studie av miniatyr bull terrier identifiserte en genetisk markør for svelglammelse som oppstår i ung alder hos denne rasen. Det ikke funksjonelle recessive risiko allelet stammer fra en innsetting i RAPGEF6 genet. Hunder som er homozygote for risiko allelet har en 10-17 ganger større risiko for å utvikle svelglammelse. Sammenhengen mellom genotype og fenotype er ikke perfekt så dette understøtter at sykdommen kan ha en kompleks form for nedarving og at andre miljøfaktorer og genetiske faktorer påvirker sykdomsutviklingen. Risikoallelet ble bare funnet hos miniature bull terrier og bull terriere.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Bull terrier, Miniatyr bull terrier. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

For denne DNA testen kan det benyttes: vevsprøve (biopsi), sæd, EDTA-blod, heparin-blod og svaberprøve. Kontakt Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet. Denne markøren er en del av ett panel som påvirker utvikling av dilaterende kardiomyopati.

Arvegang

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H641

Svelglammelse eller larynx paralyse (LP).

kr 621,68 (Inkl. 25% MVA)
kr 497,34 (Ekskl. MVA)
Antall