BioBank AS

H520 CombiBreed weimaraner

Bakgrunnsinformasjon

Denne kombinasjonspakken inneholder tester som dekker flere viktige egenskaper. Pakken kan benyttes for dyr i alle aldre. Informasjon om individuelle tester er tilgjengelig gjennom linkene ved DNA-testene.

En eller flere av DNA-testene i denne kombinasjonspakken utføres av vårt partnerlaboratorium. Vi vil gjerne påpeke at tester som utføres av partnerlaboratoriet også kan utføres av laboratoriet som har patent på testen. Hvis du ønsker å analysere testene via lisensholder kan du bestille hver test separat.

Kombinasjonspakken inneholder følgende markører:
H365 Hypomyelinisering
H377 Hund, spinal dysrafisme (misdannelser i spinalkanalen)
H421 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 2
H673 Degenerativ myelopati, DM
H811 Hyperuricemi (HUU)
H919 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 1

CombiBreed introduserer en ny strategi for samtidig DNA-testing av flere genetiske marklører. Det er nylige tekniske forbedringer som har gjort det mulig å analysere flere ulike genetiske markører i en og samme test.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Weimaraner. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: sæd, svaberprøve, vevsprøve (biopsi), EDTA-blod og heparin-blod. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Arvegang

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Kode H520

CombiBreed weimaraner

kr 1.461,11 (Inkl. 25% MVA)
kr 1.168,89 (Ekskl. MVA)
Antall