BioBank AS

H481 CombiBreed FCI gruppe 08

Bakgrunnsinformasjon

Kombinasjonspakken CombiBreed gruppe 08 er satt sammen for hunderaser i FCI rasegruppe 8: Apporterende og støtende hunder. Denne kombinasjonspakken inneholder tester som dekker flere viktige egenskaper. Pakken kan benyttes for dyr i alle aldre. Informasjon om de ulike testene finnes på vår nettside.

Kombinasjonspakken inneholder følgende markører:
H324 FBN2
H360 Galleblære-mucocele
H375 Hund, hudskjørhet
H416 Medfødt hypotyreose (CHG) 1
H421 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 2
H427 MTM
H432 Skjelvinger, X-bundet
H456 Alvorlig kombinert immunsvikt (SCID 2)
H473 GR_PRA2
H486 Epilepsi, BFJ
H510 Skjelettdysplasi 2 (SD2)
H511 rcd4 PRA
H698 Narkolepsi 3
H717 PFK (fosfofruktokinase-mangel)
H736 Fucosidose
H740 Pyruvatdehydrogenase-fosfatase 1 (PDP1)
H741 Pyruvatkinase-mangel (PKDef)
H749 Centronukleær myopati (CNM, også kjent som HMLR)
H811 Hyperuricemi (HUU)
H868 GR_PRA1
H873 Iktyose (Ichthyosis) 2
H919 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 1

Testspesifikk informasjon

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) har introdusert en ny strategi for DNA-testing av flere genetiske markører. I senere tid har tekniske forbedringer ført til at man kan teste flere genetiske markører i en test.

I tillegg til å introdusere CombiBreed-kombinasjonspakker, har vi satt sammen pakkene for rasegruppe og ikke for enkeltraser.

Hvorfor er CombiBreed-pakkene satt sammen for rasegrupper?
• Vår nye teknologi øker den logistiske effektiviteten på laboratoriet vårt. Dette gjør at vi kan tilby CombiBreed-pakkene til en konkurransedyktig pris.
• CombiBreed-pakkene inneholder DNA-tester tilgjengelig for minst en av rasene innen en rasegruppe. Vitenskapelige publikasjoner kan fortelle om en genetisk variasjon forekommer innen en rase.
• Etter vår erfaring forekommer de samme genetiske variasjonene ofte i nært beslektede raser, selv om det kun finnes vitenskapelige publikasjoner på at variasjonen finnes i en rase. Mutasjoner beskrevet og påvist hos en spesifikk rase kan derfor også finnes hos andre nært beslektede raser innen samme rasegruppe. Laboratoriet som utfører testene kan bekrefte om mutasjonene forekommer hos andre raser.
• Vårt utvalg av DNA-tester blir gjennomgått flere ganger i året. Nye tilgjengelige tester blir annonsert på vårt nettsted.
• Vennligst ta kontakt med oss (contactform) hvis rasen til din hund ikke finnes hos noen av CombiBreed gruppe-pakkene.

En oversikt over genetiske variasjoner innen rasen kan vurderes ved å gjennomføre testene i CombiBreed-kombinasjonspakken. Verdifull informasjon om tidligere ukjente genetiske variasjoner kan bli oppdaget ved hjelp av CombiBreed-testene. Men til slutt avgjøre våre kunder hvilke DNA-tester som bestilles.

Alder

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Amerikansk cocker spaniel, Chesapeake bay retriever, Clumber spaniel, Cocker spaniel, Curly coated retriever, Engelsk springer spaniel, Flat coated retriever, Golden retriever, Labrador Retriever, Lagotto romagnolo, Nova scotia duck tolling retriever, Portugisisk vannhund, Spansk vannhund, Sussex spaniel, Wetterhoun. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Arvegang

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Kode H481

CombiBreed FCI gruppe 08

kr 690,73 (Inkl. 25% MVA)
kr 552,58 (Ekskl. MVA)
Antall