BioBank AS

H465 Magedilatasjon/-dreining 2

Bakgrunnsinformasjon

Magedilatasjon/-dreining (GDV) forekommer særlig hos store hunderaser. Magesekkdilatasjonen skyldes akkumulering av gass fra fermentering av bakterier, og torsjonen skyldes at magesekken vrir seg om aksen sin, som igjen forhindrer evakuering av gassen. Utvidelsen av magesekken fører til kompresjon av livsviktige blodkar, noe som gjør det til en livstruende tilstand. Årsakene til GVD er usikre, men genetiske faktorer ser ut til å være viktige risikofaktorer. Variasjoner i noen immunsystem-gener kan kanskje predisponere for GDV hos hunder. Denne hypotesen ble videre undersøkt i et genetisk studie som fant sammenheng mellom GDV og spesifikke alleler i DLA88-, DRB1- og TLR5-genene.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Sykdommen kan vise seg ved ulike aldre. Det er forskjeller mellom hunder fra samme kull og forskjellige raser.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Grand Danois. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

For hver genetisk faktor hos en multifaktoriell sykdom finnes et gunstig allel. Denne allelen gir resultatet 'Normal'. Dyr som bærer én kopi av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'bærer', mens dyr som har to kopier av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'affisert'.

Arvegang

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H465

Magedilatasjon/-dreining 2

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon