BioBank AS

H457 POAG / PLL, primært glaukom og linseluksasjon

Bakgrunnsinformasjon

Primært åpenvinklet glaukom (primary open angle glaucoma, POAG) er en vanlig årsak til blindhet hos hunder. Økt intraokulært trykk er den viktigste risikofaktoren. Redusert drenasje av kammervæske gjennom det trabekulære nettverket i kammervinkelen øker det intraokulære trykket, men den nøyaktige mekanismen er ukjent. Primær linseluksasjon (PLL) er en velkjent arvelig øyelidelse som affiserer mange hunderaser, særlig terriere og raser av terrier-type. Lidelsen er smertefull og hunden blir blind. Fibrene som holder linsen oppe blir brutt ned eller faller fra hverandre hos affiserte hunder. Dette fører til at linsen blir liggende feil i øyet. Hunden blir blind. POAG og PLL nedarves autosomalt recessivt. Hos shar pei er en mutasjon i ADAMTS17-genet assosiert med diagnostiseringen av POAG, PLL eller begge sykdommene. Det er uklart om disse er klassiske tilfeller av PLL eller en mer kronisk sykdomsprosesser med POAG som den eneste primærsykdommen.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Sykdommen kan vise seg ved ulike aldre. Det er forskjeller mellom hunder fra samme kull og forskjellige raser.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommer påvirker hovedsakelig synet og kan føre til blindhet.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Shar pei. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "vanlige stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: heparin-blod, EDTA-blod, sæd, svaberprøve og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har hunden to friske alleler. Hunden vil ikke bli syk. Hunden kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen hvis den blir brukt i avl.

En hund som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De kan ikke produsere syke avkom, hvis de parres med hunder som er klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærer bør ikke parres med bærer da vil syke avkom kunne bli produsert.

En hund som blir klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis affiserte hunder blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Hunder som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at en hund kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer ( en normal og en syk allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det sykdomsfremkallende allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H457

POAG / PLL, primært glaukom og linseluksasjon

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall