BioBank AS

H438 Polycytemi (forøket antall røde blodceller)

Bakgrunnsinformasjon

Primær polycytemi er et syndrom med kronisk forhøyet hematokrit og lavt nivå av erytopoietin (EPO) i blodet. Dette fører til et høyt antall røde blodceller i blodet. Det er ukjent hvor vanlig polycytemi er hos hunder, og antallet er trolig underdiagnostisert for symptomene er uspesifikke og kan tilskrives mange ulike sykdommer.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommen påvirker blodets bestanddeler som igjen påvirker blodkoagulasjon.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Følgende kan brukes som testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Somatiske mutasjoner nedarves ikke til avkom.

Arvegang

Den analyserte mutasjonen i JAK2-genet hos hunder oppstår som en ervervet mutasjon i én enkelt hematopoietisk stamcelle, som fører til klonal hematopoese. På molekylært nivå fører mutasjonen til en aktivering av Janus kinase 2 (Jak2, tyrosinkinase) og overfølsomhet for cytokiner som fører til polycytemi. Hos mennesker har den samme mutasjonen blitt identifisert hos 90 % av pasienter med polycythemia vera. Heterozygositet for mutasjonen er nok til å gi symptomer, noe som antyder at mutasjonen er dominant.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H438

Polycytemi (forøket antall røde blodceller)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall