BioBank AS

H434 Dilatert kardiomyopati (DCM)

Bakgrunnsinformasjon

Dilatert kardiomyopati (DCM) er den vanligste formen for kardiomyopati, og fører ofte til hjertesvikt og brå død.

Testspesifikk informasjon

Ulike risikofaktorer for DCM har blitt diskutert i fagmiljøet. Noen sykdomsmutasjoner ser ut til å følge spesifikke avlslinjer, noe som tyder på at mutasjonen har skjedd ganske nylig. Basert på gjeldende vitenskapelig litteratur er PDK4-mutasjonen en av mutasjonen som har betydning for DCM hos dobermann.

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Denne sykdommen fører til tap av hjertefunksjon.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Dobermann, Dobermann. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), svaberprøve og sæd. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet. Denne markøren er en del av ett panel som påvirker utvikling av dilaterende kardiomyopati.

Arvegang

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H434

Dilatert kardiomyopati (DCM)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall