BioBank AS

H354 Pelsfarge panda white spotting

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Pelsfargen hos hunder kan i mange tilfeller kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

En mutasjon i KIT-genet er assosiert med hvite flekker hos Schäferhund, et mønster som også kalles "Panda white spotting". Denne mutasjonen er ganske ny, og oppstod spontant hos en tispe født i 2000. Genet for hvite flekker er også kjent som S-lokus (MITF-genet), men hos schæferhund skyldes hvite flekker et annet gen enn mutasjonen kjent fra andre hunderaser. Mutasjonen gir hvite felter på ansiktet, beinene, magen, nakken og haletippen. Det er mer hvitt på hundens forpart, noe som ligner "irish spotting". Mengden hvitt varierer fra hund til hund. Homozygot kombinasjon av panda white-mutasjonen (to kopier av mutasjonen) hos schæferhund regnes som dødelig på fosterstadiet fordi ingen levende homozygote hunder er kjent. Dette betyr at valper som er homozygot for panda white-mutasjonen ikke utvikler seg normalt i livmoren og blir reabsorbert på et tidlig stadium av drektigheten. Heterozygote hunder (en kopi av mutasjonen) har ingen helseproblemer assosiert med panda white-genet. Testen "Pelsfarge panda white spotting" (H354) identifiserer den genetiske statusen til KIT-genet. Dette genet har to varianter (alleler), P og N. P-allelet er dominant. En kopi av P-allelet gir panda white-mønsteret. To kopier av P-allelet fører til tidlig embryodød. N-allelet påvirker ikke pelsfargen.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Belgisk fårehund, Hollandsk gjeterhund, Schäferhund. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, sæd, vevsprøve (biopsi), svaberprøve og Genotek-svaber. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode H354

Pelsfarge panda white spotting

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall