BioBank AS

H353 Pelsfarge saddle tan vs svart-og-tan

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Pelsfargen hos hunder kan i mange tilfeller kun bli bestemt ved hjelp av DNA-tester.

Hos Bassethund og Welsh corgi pembroke er det hnRNP-proteinet assosiert med det dødelige gul-genet (RALY-genet) som bestemmer om hunden får fargen "tan-point" eller "saddle tan". Svart-og-tan-fargede hunder har en mørk pelsfarge med lyse områder på snuten, over øynene (tan points) og på magen. Saddle tan ligner svart-og-tan, men de lyse feltene er større, og ofte er det bare ryggen som har mørke områder. Saddle tan-hunder fødes vanligvis svart-og-tan, men det svarte trekker seg tilbake etter hvert som hunden blir eldre. Interaksjon med andre gener (E-lokus, K-lokus, A-lokus og et uidentifisert gen) gjør fargene ennå mer kompliserte. For at hunden skal få saddle tan-mønsteret eller tan-point må hunden ha minst en kopi av E- eller Em-allelet på E-lokus, to kopier av ky-allelet på K-lokus og en eller to kopier av at-allelet på A-lokus. Pelsfargetesten saddle tan vs svart-og-tan (H353) sjekker genetisk status for RALY-genet. RALY-genet har to varianter (alleler). WT-allelet er dominant og gir hunden saddle tan-fargen. Hunden kan kun få fargen svart-og-tan hvis den har to kopier av det recessive allelet dup. Saddle tan-fargen finnes hos noen få hunderaser, blant annet noen av terrier-, støver- og gjeterhundrasene. Hos hunderaser som kun har tan-point og ikke saddle tan, kan hunder med tan-point ha hvilken som helst genotype på RALY-genet. Dette indikerer at mer komplekse interaksjoner er med på å bestemme om hunden får tan-point hvis saddle tan ikke finnes hos rasen.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Basset hound, Welsh corgi pembroke. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), sæd og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode H353

Pelsfarge saddle tan vs svart-og-tan

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall