BioBank AS

H350 Mutasjonen i homozygot form gir en større sjanse for å utvikle dermoid sinus. Dette kan være fatalt for hundene hvis det ikke blir oppdaget og rettet

Bakgrunnsinformasjon

Den rasedefinerende ridgen som alle rhodesian ridgebacker har på ryggen skyldes en 133,000 basepar duplikasjon på kromosom 18 (ridge allet). Duplikasjonen er ikke tilstede hos hunder som ikke har ridge. Ridgen nedarves dominant, en enkelt kopi av denne duplikasjonen vil gi en ridge hos hunden. Hunder som har to kopier av "ridge allelet" ser helt like ut som de som har en kopi av allelet, men de har mye større sjanse for å utvikle dermoid sinus. Dette er en nerverørsdefekt som oppstår på grunn av manglende deling av vev under utvikling av fosteret. Affiserte hunder har en unaturlig åpning mellom huden og ryggmargen. Den dermoide sinusen kan bli infisert og føre til abscesser og sepsis. Sinusen må derfor fjernes kirurgisk. I mange tilfeller kan dermoid sinus være fatalt hvis det ikke oppdages og opereres. I mange tilfeller kan dermoid sinus være dødelig.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Rhodesian ridgeback, Thai ridgeback dog. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "vanlige stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, sæd, vevsprøve (biopsi) og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har hunden to friske alleler. Hunden vil ikke bli syk. Det vil ikke spre sykdommen i hundepopulasjonen.

Et dyr kan være bærer og vil da ha et friskt allel og et sykdomsallel. Bærere blir ikke syke selv. De kan ikke produsere syke avkom, hvis de parres med hunder som er klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil også bli syke.

Et dyr kan være affisert og vil da ha to sykdomsalleler. Hvis affiserte hunder blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Affiserte vil også bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H350

Mutasjonen i homozygot form gir en større sjanse for å utvikle dermoid sinus. Dette kan være fatalt for hundene hvis det ikke blir oppdaget og rettet

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon