BioBank AS

H346 Kondrodystrofi og intervertebral disk disease (sykdom i endeplatene i ryggsøylen i form av prolaps)

Bakgrunnsinformasjon

Domestiseringen av hunden har ført til et stort mangfold av størrelse og kroppsfasong hos de ulike hunderasene. Et slående trekk er beinlengde, fordi korte bein definerer mange raser. Denne fenotypen skyldes forhindret vekst av de lange knoklene (kondrodystrofi), og kondrodystrofe raser er også predisponert for degenerativ skivesykdom i ryggen (intervertebral disc disease, IVDD). Et genetisk studium av Nova Scotia Duck tolling retriever identifiserte en mutasjon i kromosom 12, som forårsaker kondrodystrofi og økt sjanse for å utvikle Hansen's type 1 diskusprolaps hos mange hunderaser.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Symptomene utvikles i middelaldrende hunder. Hunder som har denne genetiske defekten vil ha korte ben og dette vil synes fra fødselen av.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen påvirker dannelsen av beinvev, i tillegg til skjelettutvikling.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Amerikansk bulldog, Amerikansk cocker spaniel, Basset hound, Beagle, Bichon frisé, Cavalier king charles spaniel, Chesapeake bay retriever, Chihuahua, Coton de tulear, Dachshund, Dandie dinmont-terrier, Dvergpuddel og toypuddel, Engelsk bulldog, Engelsk springer spaniel, Fransk bulldog, Lhasa apso, Malteser, Nova scotia duck tolling retriever, Pekingeser, Shih tzu, Welsh corgi cardigan, Welsh corgi pembroke. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Det vil ikke spre sykdommen i populasjonen.

Et dyr kan være bærer og vil da ha et friskt allel og et sykdomsallel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil også bli syke.

Et dyr kan være affisert og vil da ha to sykdomsalleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Affiserte vil også bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen Prolaps i ryggen gir smerter og kan føre til lammelser for hunden. Behandlingen er medisinsk eller kirurgisk og ofte kostbar og langvarig.

-

Kode H346

Kondrodystrofi og intervertebral disk disease (sykdom i endeplatene i ryggsøylen i form av prolaps)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall