BioBank AS

H342 Polynevropati 4 (LPN2)

Bakgrunnsinformasjon

Arvelige polynevropatier er en heterogen gruppe sykdommer som affiserer det perifere nervesystemet. Hos leonberger varierer tidspunktet for symptomstart fra under ett år opptil elleve år. Hunder med sykdom som gir tidlig (juvenil) symptomstart (LPN1) får ofte mer alvorlig og hurtig utvikling av sykdomsforløpet. Dette tyder på at det finnes minst to forskjellige polynevropatier hos rasen. En annen form for sykdommen, kalt LPN2, har mer varierende tidspunkt for symptomstart. Denne formen skyldes trolig en mutasjon i GJA9-genet. Dette genet koder for proteiner som er viktige komponenter i perifere myeliniserte nervefibre. LPN2 nedarves dominant, men med ufullstendig penetrans.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Sykdommen kan vise seg ved ulike aldre. Det er forskjeller mellom hunder fra samme kull og forskjellige raser.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Leonberger. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), sæd og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H342

Polynevropati 4 (LPN2)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall