BioBank AS

H326 Pelsfarge piebald

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. Ofte kan pelsfargen til et dyr bare bli identifisert ved hjelp av DNA-tester.

Det hvitflekkede pelsmønsteret som forekommer hos mange hunderaser stammer ikke fra de samme genene. MITF-genet (Microphthalmia Associated Transcription Factor gene) er assosiert med mange hvitflekkede mønstret. Dette genet blir også kalt S-Locus. Tre hovedtyper av hvitflekket mønster har blitt beskrevet. Et av mønstrene kalles "Irish spotting" og består av et symmetrisk mønster med hvite flekker på undersiden, halsen og snuten, med eller uten et bless i ansiktet, som sett hos Boston terrier, Corgi, Berner sennenhund og Basenji. Et annet mønster med mer usymmetriske hvite flekker over store deler av hundens kropp kalles ofte "piebald", "piebald spotting" eller skimlet. Dette forekommer hos mange raser, for eksempel Beagle og Foxterrier. Det tredje hovedmønsteret kalles "extreme white" eller "extreme piebald spotting" og hunder med dette mønsteret kan være nesten helt hvit, men ofte har de i hvert fall noe farge på hodet. I tillegg finnes et mønster kalt "mantle" som ligner Irish spotting, men det hvite strekker seg lenger innover på stammen og låret. Denne fargen finnes hos noen Grand danois. Et annet mønster som ligner Irish spotting kalles "flash eller "pseudo-Irish" og forekommer hos Boxere.

En av mutasjonene i MITF-genet er assosiert med piebald spotting i mer enn 25 forskjellige hunderaser. Pelsfarge piebald-testen (H326) sjekker om denne mutasjonen er til stede. Genet har to varianter (alleler). N-allelet gir ikke piebald-mønsteret, og hunder med to N-alleler vil derfor ikke ha piebald-mønster. S-allelet er assosiert med piebald-mønsteret, men hvor mye hvite flekker det gir vil variere mellom raser og mellom individer innen samme rase. Hos mange arter, for eksempel Collie, Grand danois, Italiensk mynde, Shetland sheepdog, Boxer og Bull terrier, er piebald et doseavhengig trekk. Hos disse rasene er S-allelet semidominant. En kopi av S-allelet (S/N) fører til et mønster med få hvite flekker. Hunder med to kopier av S-allelet (S/S) vil få en mer ekstrem hvitfarge, med andre farger bare på hodet og kanskje en flekk på kroppen. Hos Boxer og Bull terrier vil hunder med to S-alleler (S/S) være fullstendig hvite, mens hunder med en kopi av S-allelet (N/S) vil ha mantle-mønster (hos disse rasene blir denne fargen kalt flash). Imidlertid finnes det andre mutasjoner i MITF og andre hvitflekk-gener hos disse rasene, som påvirker hvor mye hvitfarge hunden får. I noen andre raser er S-allelet recessivt og hos disse rasene må hunden derfor ha to kopier av genet for å få piebald-mønster.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® retter seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg mot oppdrettere og/eller eiere. Mer detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finnes på www.combibreed.com.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: vevsprøve (biopsi), svaberprøve, sæd, EDTA-blod og heparin-blod. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode H326

Pelsfarge piebald

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall