BioBank AS

H324 FBN2

Bakgrunnsinformasjon

Løshet i hofteskålen er en vanlig lidelse hos hunder. Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Løshet i hofteskålen har to hovedkarakteristikker:
• Løshet: Dette kan defineres som "unormalt mye bevegelse av hoftekulene i hofteleddet". Dette fører til at hoften er mindre stabil enn hos friske hunder.
• Ossifikasjon (forbeining) og beindannelse. Hos yngre hunder kan normal beindannelse bli forsinket.

Både lidelser som gir økt beveglighet (hofteleddsdysplasi), og som gir beindannelse fører til artrose når hunden blir eldre. Kraftig affisert hunder kan utvikle symptomer allerede etter få måneder. Andre affiserte hunder utvikler artroser ved høyere alder.

Denne markøren er en del av et panel med genetiske faktorer som påvirker løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi).

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Sykdommen kan vise seg ved ulike aldre. Det er forskjeller mellom hunder fra samme kull og forskjellige raser.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller trekk

Denne sykdommen forekommer i hofteleddet.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet. Denne markøren er en del av et panel med genetiske faktorer som påvirker løshet i hofteskålen.

For hver genetiske faktor for ved en multifaktoriell sykdom blir resultatet angitt som 'normal'. Dyr som bærer én kopi av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'bærer', mens dyr som har to kopier av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'affisert'.

Arvegang

Denne sykdommen har multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene er en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.
Denne markøren er en del av et panel med genetiske faktorer som påvirker løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi).

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode H324

FBN2

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall