BioBank AS

H320 CombiBreed Schæferhund

Bakgrunnsinformasjon

Denne kombinasjonspakken inneholder tester som dekker flere viktige egenskaper. Pakken kan benyttes for dyr i alle aldre. Informasjon om de ulike testene er tilgjengelig gjennom lenkene for hver enkelt DNA-test under.

En eller flere av DNA-testene i denne pakken utføres av vårt partnerlaboratorium. Vi vil gjerne påpeke at tester som utføres av partnerlaboratoriet også kan utføres av laboratoriet som har patent på testen. Hvis du ønsker at testene skal utføres gjennom patentlaboratoriet, kan du bestille testene separat.

Denne kombinasjonspakken inneholder følgende tester:
H354 Pelsfarge panda white spotting
H384 Iktyose (Ichthyosis) 5
H385 Ektodermal dysplasi, X-bundet
H386 Akromatopsi 2 (cone degeneration, hemeralopia)
H392 Forøket blødningstendens (hemorragic diathesis, Scott syndrome)
H421 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 2
H484 CLAD, type III
H489 Dermatofibrose
H491 Hemofili A (faktor VIII) (partnerlaboratorium)
H629 MDR1 (partnerlab)
H673 Degenerativ myelopati, DM (partnerlab)
H746 Malign hypertermi
H748 Mukopolysakkaridose type VII
H765 Pelslengde
H847 Pelsfarge D-lokus forbedret (MLPH)
H872 Hypofysær dvergvekst
H919 Løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi) 1

CombiBreed, introduserer forskjellig strategi for DNA tester av flere genetiske markører. Nylige tekniske forbedringer har gjort det mulig å teste flere ulike genetiske markører i samme test.

Testspesifikk informasjon

-

Alder

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller trekk

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Schäferhund. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), sæd og svaberprøve. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Arvegang

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Informasjon om de ulike testene finnes andre steder på nettsiden.

Kode H320

CombiBreed Schæferhund

kr 1.632,55 (Inkl. 25% MVA)
kr 1.306,04 (Ekskl. MVA)
Antall