BioBank AS

H316 Pelsfarge H-locus (harlequin)

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bestemmes ved å bruke DNA-tester.

"20S-proteasome ß2 subunit (PSMB7)"-genet er ansvarlig for Harlequin-pelsmønsteret hos Grand danois. Genet er også kjent som H-locus. Harlequin-mønsteret skyldes interaksjonen mellom merle-genet (M-locus) og harlequin-genet (H-locus), og deres påvirkning på svart pigment. Harlequin-genet kan endre Merle-genet. Harlequin-mønsteret oppstår kun hvis det på M-locuset er minst et M-allel tilstede, i kombinasjon med minst et E- eller Em-allel på E-locuset. Hunder som ikke har merle-mønster eller kun har røde pigmenter kan ikke uttrykke harlequin-genet. Det dominante merle-genet gir mørke flekker på en lysere bakgrunn. Hvis en merle-hund også arver en kopi av harlequin-genet, vil de mørke flekkene bli større og bakgrunnen bli hvit (bakgrunnens pigment forsvinner). Homozygot kombinasjon av harlequin-mutasjonen (to kopier av mutasjonen) regnes som dødelig på fosterstadiet og ingen levende homozygote hunder er kjent. Dette betyr at valper som er homozygot for harlequin-mutasjonen ikke utvikler seg normalt i livmoren og blir reabsorbert på et tidlig stadium av drektigheten. Derfor har alle hunder med harlequin-mønster kun en kopi av harlequin-mutasjonen. Pelsfarge harlequin (H-locus)-testen (H316) identifiserer den genetiske statusen til H-locuset. Dette genet har to varianter (alleler): H og N. H-allelet er dominant. En kopi av H-allelet, sammen med minst en kopi av både M-allelet på M-locuset og E-allelet på E-locuset gir hunder med Harlequin-mønster. To kopier av H-allelet fører til tidlig embryodød. N-allelet påvirker ikke pelsfargen.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske pelsfargene bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av genetiske trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Grand Danois. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, svaberprøve, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode H316

Pelsfarge H-locus (harlequin)

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall