BioBank AS

H259 Parentage verification dog (ASCA) - SNP

Bakgrunnsinformasjon om foreldretesting

Mor og farskapstester er basert på å sammenligne genetisk informasjon fra avkom med mor og far for å finne ut om de er de opprinnelige foreldrene. Tester for å bekrefte hvem som er foreldre kan brukes hos mange arter for eksempel dyr, fugler, fisker og mennesker. Prøvemateriale som for eksempel hårrøtter, Dna-svabre, sæd og flere andre materialer kan bli brukt for å bekrefte hvem som er foreldre til dyret. Fra hver prøve vil det bli laget en DNA-profil ved hjelp av DNA- markører. DNA profilen fra hver prøve blir lagret i en database og kan presenteres som en strekkode. En strekkode er unik for hvert individ.

Slektskapstester innebærer en sammenligning av genetiske markører i avkommets DNA, med genetiske markører hos de sannsynlige foreldrene. Når vi finner korrekt foreldre, må alle genetisk informasjon i et avkom finnes hos mor og far. I de fleste foreldretester (far eller morskapstester) er påliteligheten til analysen minst 99,5 prosent. I tillegg til foreldre bekreftelse, kan en DNA-profil brukes til å bekrefte identiteten til et individ. Påliteligheten til slike analyser er svært stort, fordi alle genetisk informasjon i to prøver må være identiske.

Hvis DNA profilen til en forelder er analysert hos et annet laboratorie enn VHL/CTG/VHP, så kan det hende at profilen til avkommet ikke kan bli sammenlignet med profilen til foreldrene. Årsaken kan være at de tester for andre arvelige egenskaper på det andre laboratoriet.

Testspesifikk informasjon

Denne testen innfrir kravspesifikasjonene til DNA-testing fra "The Australian Shepherd Club of America" (ASCA). Analysene utført av Certagen er godkjent av ASCA. Genmarkørene som testes, er ikke identiske med de som anbefales av "International Society for Animal Genetics". Vennligst bestill denne testen dersom du ønsker å bekrefte hvem som er foreldre til avkommet.

Vær oppmerksom på:

STR markør-settet som tidligere ble brukt av ASCA har blitt erstattet med en ny teknologi (SNP markører). ASCA har allerede implementert endringen. Disse to settene av markører (STR og SNP) kan ikke sammenliknes med hverandre. Vi vil også endre analysen i løpet av året i samråd med ASCA. For å sikre en jevn overgang, vennligst send inn EDTA eller Heparin-blod for analyse. Alle prøver som har blitt eller vil bli genotypet med STR i løpet av mai 2021 og under implementeringen av SNP-markørene på Certagen, vil også bli genotypet med den nye teknologien uten ekstra kostnad.

De genererte STR genotypene vil bli akseptert av ASCA frem til vi har implementert det nye settet med SNP markører.

Hvis du har noen spørsmål om endringene og implementeringen for foreldreidentifikasjon, vennligst kontakt ASCA. Vær oppmerksom på at denne bestillingen inkluderer bestemmelse av avkommets DNA-profil og sammenligningen av denne profilen med de respektive foreldrenes profiler i vår database. Dersom ikke begge foreldrenes profil allerede er lagret i vår database, må DNA-profilen som mangler, bestilles i tillegg (H255).

Alder

Foreldreanalyse basert på DNA kan gjøres når som helst i livet. En DNA-profil endres ikke i løpet av livet. Analyse av en DNA-profil kan gjøres på nesten alt materiale som inneholder celler eller cellekjerner.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

For å få bekreftet hvem som er foreldre, kan man i prinsippet utføre testen på all slags testmateriale som inneholder celler med en kjerne.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Australian Shepherd, Australian shepherd miniatyr og toy. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Følgende kan brukes som testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Resultatet av en foreldretest eller identitetskontroll avhenger av formålet med testen. Konklusjonen baseres på en rekke DNA-markører. Dette resulterer i en sikkerhet på mer enn 99 prosent hvis begge foreldrene er med i undersøkelsen. Påliteligheten av en foreldrebekreftelse reduseres hvis en forelder mangler eller må bli rekonstruert. Kvaliteten på testen er også påvirket av genetisk variasjon i populasjonen.

Arvegang

I foreldretesten ser man på DNA-markører hos avkom, mor og far. En DNA-markør har to genetiske varianter. En genetisk variant har opprinnelse fra far, mens den andre genetiske varianten er fra mor. Det er mulig å sjekke om det finnes en genetisk variant i et avkom som ikke er oppdaget hos foreldrene. For at testen skal ha god nok sikkerhet er det viktig å inkludere et tilstrekkelig antall DNA-markører.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Foreldrebekreftelse, slektskapsanalyse og/eller kontroll av identitet er ingen sykdom.

Kode H259

Parentage verification dog (ASCA) - SNP

kr 467,31 (Inkl. 25% MVA)
kr 373,85 (Ekskl. MVA)
Antall