BioBank AS

P803 Polysakkarid lagringsmyopati 1 (patenteier)

Bakgrunnsinformasjon

PSSM type 1 er en muskelsykdom hos hest, blant andre quarterhest, amerikansk painthest og appaloosahest. En annen form for PSSM (polysaccharide storage myopathy) kan også opptre hos trekkhester, krysninger av trekkhest og varmblodshester. Mange av de kliniske symptomene hos disse rasene er forskjellige fra dem man finner hos quarterhest og lignende raser. Symptomer hos trekkhest, krysninger av trekkhest og varmblodshest innebærer ømme muskler, motvilje mot å engasjere bakparten, muskelatrofi og generell svakhet.

Man ser som oftest disse tegnene når hestene settes i trening. Episodene oppstår vanligvis etter veldig lett trening, det kan skje i løpet av en halvtimes skritteøkt. Når dette skjer, virker hesten lat. Deretter vil den strekke seg ut, som om den skal urinere. Hesten vil være smertepreget, stiv og svette svært mye.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er patentert i flere land. Vi har derfor ikke tillatelse til å utføre testen på vårt laboratorium, og kan tilby våre kunder to måter å få gjennomført testen. Et alternativ er å bestille denne testen gjennom en lisens fra patenteieren. Testen kan også videresendes til et partnerlaboratorium i et område der testen ikke er patentert.

Det er en prisforskjell på testene på grunn av avgiften for testpatentet. Testene utføres teknisk på samme måte hos begge laboratoriene.

Alder

Denne genetiske faktoren er alltid til stede, og vil alltid være synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen rammer musklene. Avhengig av sykdommens effekt kan den føre til muskeldegenerasjon. Eventuelt kan restitusjon etter trening bli dårligere.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: American Paint Horse, Appaloosa, Draft Horses (arbeidshester), New Forest-ponni, Quarter Horse, Tinker, Varmblodshest. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Følgende kan brukes som testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod, sæd og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Det vil ikke spre sykdommen i populasjonen.

Et dyr kan være bærer og vil da ha et friskt allel og et sykdomsallel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil også bli syke.

Et dyr kan være affisert og vil da ha to sykdomsalleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Affiserte vil også bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode P803

Polysakkarid lagringsmyopati 1 (patenteier)

kr 1.123,88 (Inkl. 25% MVA)
kr 899,10 (Ekskl. MVA)
Antall