BioBank AS

P802 Cerebellær abiotrofi (CA) (lille hjernesvinn)

Bakgrunnsinformasjon

Føll som er affisert av cerebellær abiotrofi (CA) kan virke normale ved fødsel, men utvikler symptomer i en ung alder. Sykdommen fører til nevrondød i lillehjernen så tidlig som seks uker etter fødselen hos affiserte valper. Dette fører til ulike symptomer, blant annet hodeskjelving og dårlig balanse (ataksi). Valpene er skvetne og faller ofte. Ofte er de nevrologiske symptomene lite åpenbare for eieren. CA-symptomene varierer i alvorlighetsgrad.

Testspesifikk informasjon

I januar 2011 ble mutasjonen for lille hjernesvinn (cerebellær abiotrofi, CA) hos hest beskrevet i vitenskapslitteraturen. Det resulterte i at DNA-tester for CA nå har vært basert på mutasjonstesten siden 15. februar 2011.

Tidligere CA-tester var basert på en genetisk test som ikke var fullstendig fullført, siden den spesifikke mutasjonen som forårsaker sykdommen, ikke var tilgjengelig. Det ble i stedet brukt en gruppe genetiske DNA-markører ved siden av sykdomsgenet, som en indirekte test.

Vennligst ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål til overgangen fra den indirekte DNA-testen til mutasjonstesten.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

-

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Araber. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Følgende kan brukes som testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode P802

Cerebellær abiotrofi (CA) (lille hjernesvinn)

kr 559,70 (Inkl. 25% MVA)
kr 447,76 (Ekskl. MVA)
Antall