BioBank AS

P784 Sølvbleket pelsfarge/MCOA

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bestemmes ved å bruke DNA-tester.

Sølvgenet "tynner ut" det svarte pigmentet, men har ingen effekt på det røde pigmentet. Effekten til sølvgenet kan variere veldig. Manen og halen blekes til en gyldenblond (engelsk: flaxen) eller sølvgrå farge, og kan mørkne hos noen hester når de blir eldre. En svart hest vil bli lysnet til "sjokolade" med en lysere man og hale. En brun hest med sølvgenet vil vanligvis ha en bleket mane og hale, i tillegg til lysere nedre del av beina (steder med svart pigment). Hesten kan også værer bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som igjen kan påvirke pelsfargen.

Testen for sølvbleking (P784) undersøker den genetiske statusen til PMEL17-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante allelet Z resulterer i fortynning og det recessive allelet N har ingen effekt på basis fargen.

Den samme mutasjonen som er ansvarlig for pelsfargen sølv (Silver), er også assosiert med et syndrom som har multiple medfødte øyemisdannelser (MCOA). Det er stor variasjon i øyemisdannelsene og de kan oppstå i framre og bakre del av øyet. Alvorlighetsgraden av syndromet er dose relatert. Hester med en kopi av Z allelet har færre alvorlige symptomer enn de som har to kopier av Z allelet.

Testspesifikk informasjon

Denne testen er også inkludert i kombinasjonspakken "Pelsfarge".

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, vevsprøve (biopsi), sæd, hår og svaberprøve og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Genetiske egenskaper er ikke en sykdom.

Kode P784

Sølvbleket pelsfarge/MCOA

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall