BioBank AS

P659 Pelsfarge Roan (service lab)

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bestemmes ved å bruke DNA-tester.

Konstantskimmel er en hvitmønstret pelsfarge som består av en blanding av hvite og fargede hår på kroppen. Hodet, nedre del av beina og halen, er imidlertid helfarget. Konstantskimlede hester er født med fargemønsteret, men det er ikke nødvendigvis synlig før føllpelsen felles. De hvite og fargede hårene er jevnt blandet hos hester som arver det klassiske konstantskimlede genet, dette skjelner konstantskimmel fra flere lignende fargemønster som kalles "roaning" (utledet fra engelske ordet "roan", som betyr konstantskimmel). Roaning-mønstre pleier å ha en ujevn fordeling av hvite hår. Arvegangen til roaning er ikke definert. Mutasjonen som gir en konstantskimlet farge, har ikke blitt identifisert ennå. Testen for konstantskimlet pelsfarge (P659) tester for DNA-markører som er forbundet med fargen hos forskjellige raser. DNA-markørene kan brukes til å bestemme om en hest har mutasjonen, og antall kopier av denne. Testen fanger opp tre varianter (alleler): Rn, Rn* og N. Allelet Rn er dominant. Én eller to kopier av Rn-allelet fører til en konstantskimlet farge. Rn*-allelet er svært uvanlig, og ikke alltid tilknyttet konstantskimmel-fargen. Dette allelet har bare blitt observert hos tennesse walking-hester og rocky mountains-hester. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testspesifikk informasjon

Testen utføres av UCDavis.

Siden 2015 har det blitt utviklet to forskjellige typer tester. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

For this DNA test we accept the following materials: Hair, Blood EDTA, Blood Heparin, Semen, Tissue. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode P659

Pelsfarge Roan (service lab)

Test variant

Antall