BioBank AS

P623 Equine SNP70 (GeneSeek)

Bakgrunnsinformasjon

Equine SNP70 beadchip er en kompakt chip, som dekker hele hestegenomet med 65k jevnt fordelte SNP-er. Chipen er et passende verktøy for å muliggjøre identifisering av gener og polymorfismer som bidrar til egenskaper av interesse hos alle de viktigste hesterasene.

Testspesifikk informasjon

Når det gjelder Beadchips for Illumina, finnes det flere forskjellige muligheter for genotyping. Gjennom vårt samarbeid med Geneseek, kan vi tilby et stort spekter av Beadchips inkludert kundetilpasset produkter og det vanlige spekteret av Illumina chips. Vi kan i tillegg tilby et oppsett som er tilpasset spesielt til deg som kunde.

De fleste Illumina Beadchipsene er basert på å kjøre 24 prøver av gangen. For denne testen må det sendes inn 24 prøver.

Avhengig av prisen til kunden så kan flere analyser av samme prøver være inkludert eller ikke inkludert. Dette er også avhengig av type prøve, kvalitet og kvantitet på DNA prøven som er sendt inn. Til din informasjon, vi kan analysere Beadchips på neste alle prøvetyper.

Alder

-

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

-

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Følgende kan brukes som testmateriale: EDTA-blod, heparin-blod, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Ikke i bruk

Arvegang

-

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode P623

Equine SNP70 (GeneSeek)

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon