BioBank AS

P592 Pelsfarve dominant hvit 3

Bakgrunnsinformasjon

De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan pelsfargen til et dyr kun bestemmes ved å bruke DNA-tester.

Hvitfarget mønster hos hest er kjent som "dominant hvit" eller "hvit". Dominant hvitt fargemønster er varierende, fra minimale sabino-lignende flekker, til helhvite hester. Dominant hvit-fargede hester har brun øyenfarge. Det er rundt 20 forskjellige identifiserte mutasjoner som er assosiert med hvitt fargemønster. Alle mutasjonene finnes i KIT-genet. Med unntak av W20, har de fleste av de kjente dominant hvit-mutasjonene oppstått nylig, og er begrenset til spesifikke avlslinjer innen forskjellige raser. Testen for "dominant hvit 3" (P592) tester for mutasjonen W20 i KIT-genet. Det testes for to varianter (alleler). W20-allelet er dominant. Om det er én eller to kopier av W20-allelet, har en begrenset effekt på hvor mye hvitt som uttrykkes. Det ser ut til at dette øker mengden hvitt i kombinasjon med andre gener for hvitmønstring. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testspesifikk informasjon

To merker blitt utviklet siden 2015. CombiGen® henvender seg hovedsakelig til veterinærer, mens CombiBreed® retter seg først og fremst mot oppdrettere og/eller eiere.
Detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finner du på www.combibreed.com.

Alder

De fleste pelsfarger og pelstyper er vanligvis synlige rett etter fødsel.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Genetiske faktorer som påvirker farger og pelstype er som regel synlig på utsiden av individet. Mange faktorer kan være gjemt av individuell variasjon forårsaket av ytre påvirkning.

Aktuelle raser

Prøver fra alle raser er tillatt for denne testen.

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Pelsfarge baseres på mange genetiske faktorer. Du vil få et svar per faktor.

Arvegang

Ulike genetiske faktorer som påvirker pelsfargen og pelstypen, nedarves på en dominant eller recessiv måte. Farger påvirkes av en rekke genetiske faktorer.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Faktorer som har effekt på farge og pelstype, er vanligvis ikke knyttet til sykdom.

Kode P592

Pelsfarve dominant hvit 3

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall