BioBank AS

P318 Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)

Bakgrunnsinformasjon

"Warmblood Fragile Foal Syndrome" (WFFS) er en arvelig sykdom som gir symptomer som hyperelastisk og unormalt skjør hud, i tillegg til overbevegelige ledd. Huden til nyfødte føll mangler strekkstyrke som følge av en større avstand enn normalt mellom hudfibrene. Sårskader kan opptre over hele kroppen, leddene i bena er svært løse og kan strekkes mer enn normalt. Disse avvikene gjør at føllet må avlives rett etter fødsel. Syndromet forårsakes av en punktmutasjon i PLOD1-genet, som fører til en ufullstendig folding av protein (c.2032G>A, p.Gly678Arg).

Testspesifikk informasjon

Testen som påviser WFFS er kun patentert i Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Vi har et samarbeid med vårt søsterlaboratorium VHL i Wageningen om denne testen. Anonymisert prøvemateriale videresendes for testing i Nederland.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer, for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Trekk eller sykdom knyttet til hud eller pels.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Varmblodshest. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "ofte stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: heparin-blod, EDTA-blod, sæd og hår. Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har det to friske alleler. Dyret vil ikke bli syk. Dyret kan ikke spre sykdomsalleler i populasjonen dersom det blir brukt i avl.

Et dyr som blir klassifisert som "bærer" har et friskt og et sykt allel. Bærere blir ikke syke selv. De vil ikke produsere syke avkom dersom de parres med et individ klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil ikke bli syke.

Et dyr som er klassifisert som "affisert" har to syke alleler. Hvis et affisert individ blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Dyr som er klassifisert som affisert kan bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, recessive arvegang. Dette betyr at et individ kan være "fri" for sykdommen (homozygot, to normale alleler), "affisert" (homozygot, to syke alleler) eller "bærer (et normalt og et sykt allell, heterozygot).

Bærere kan spre mutasjonen i populasjonen uten å være syke selv. Det er derfor viktig å finne bærerene (heterozygot), slik at de parres med de hundene som er fri, det vil si homozygot for det friske allelet. Frekvensen på det sykdomsfremkallende allelet vil gå ned hvis bærer parres mot fri. Bærere må brukes videre i avl for å beholde den genetiske variasjon i populasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

Sykdom med alvorlige symptomer, som raskt kan forverre seg. Kan gi dødelig sykdom.

Kode P318

Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)

kr 496,08 (Inkl. 25% MVA)
kr 396,86 (Ekskl. MVA)
Antall