BioBank AS

P317 Krøllete hårlag (curly)

Bakgrunnsinformasjon

Nordamerikansk curlyhest er kjent for å ha en rolig, intelligent og vennlig gemytt. Pels, man, hale og ørehår kan krølle seg i varierende grad hos forskjellige hester. Opphavet til rasen er ukjent. Kryssavl med krøllete hester fra Sentral-Asia og Europa kan være bakgrunnen til den genetiske og fenotypiske heterogeniteten. Hos mange hesteraser opptrer den krøllete fenotypen som et recessivt trekk, mens den hos nordamerikansk curlyhest er beskrevet som et dominant trekk. En genetisk studie oppdaget en DNA-variant i KRT25-genet, som viste seg å være ansvarlig for den krøllete fenotypen i de fleste, men ikke alle, nordamerikanske curlyhester. Derfor antas det at enda et locus er involvert, for at det skal bli krøllete pels hos denne rasen.

Testspesifikk informasjon

Mer detaljert informasjon om pelsfarge og pelsvariasjon finnes på www.combibreed.com.

Alder

Symptomene utvikles i ung alder. Innen få timer, til maksimalt noen uker etter fødselen, vil de karakteristiske symptomene på gendefekten bli synlig.

Svartid

Svartiden er avhengig av mange faktorer; for eksempel tiden det tar å få prøven til laboratoriet, testmetoden og om alle analysene kjøres på en lab eller må sendes videre til en partnerlab eller patenteier.

Svartiden på analyser hos våre laboratorier (VHL, VHP eller Certagen) er normalt 10 arbeidsdager etter ankomst av prøven. Svartiden på analyser som må sendes til partnerlaboratorier eller patenteiere er minst 20 arbeidsdager etter at vi mottar prøven. 20 dager er et estimat fordi tiden det tar å sende prøven til partnerlaboratorier, kan variere avhengig av postgangen i de forskjellige landene.

Vær oppmerksom
Noen ganger må prøven din kjøres flere ganger. Vi kaller dette en retest. I disse tilfellene vil selvfølgelig svartiden bli forlenget.

Lokalisasjon av sykdommen eller genetisk trekk

Sykdommen er tilstede i hele kroppen men affiserer i hovedsak de indre organer som tarm, mage, lever og nyrer. Hunder med denne sykdommen vil også ha nedsatt truerefleks.

Aktuelle raser

Denne DNA-testen er tilgjengelig for følgende raser: Nordamerikanske krøllete hest. Ytterligere informasjon er tilgjengelig under "vanlige stilte spørsmål" (FAQ).

Prøvemateriale

Testmateriale som kan benyttes: EDTA-blod, heparin-blod, sæd, hår og vevsprøve (biopsi). Ta kontakt med Van Haeringen Laboratorium hvis du vil sende annet materiale enn det som er oppført.

Resultatet

Hvis dyret er klassifisert som "fri", har hunden to friske alleler. Hunden vil ikke bli syk. Det vil ikke spre sykdommen i hundepopulasjonen.

Et dyr kan være bærer og vil da ha et friskt allel og et sykdomsallel. Bærere blir ikke syke selv. De kan ikke produsere syke avkom, hvis de parres med hunder som er klassifisert som fri. Hvis bærer brukes i avl vil 50 % av avkommene få et sykt allel. Bærere vil også bli syke.

Et dyr kan være affisert og vil da ha to sykdomsalleler. Hvis affiserte hunder blir brukt i avl, vil alle avkom få et eksemplar av det syke allelet. Affiserte vil også bli syke.

Arvegang

Mutasjonen har en autosomal, dominant arvegang. Dette betyr at en hund kan være 'fri' for sykdommen (homozygot normal), 'affisert' (homozygot affisert) eller 'bærer' (heterozygot affisert). Både bærere og affiserte individer vil få symptomer fra mutasjonen.

Alvorlighetsgrad av sykdommen

-

Kode P317

Krøllete hårlag (curly)

Ikke tilgjengelig i nettbutikken – vennligst ta kontakt for mer informasjon.
Forespørsel om informasjon