BioBank AS

Tolkning av testresultater

Tilgjengelighet av DNA-tester

Mutasjoner som er beskrevet og påvist hos en rase kan også forekomme hos andre raser. I dag blir dette ofte ikke publisert i vitenskapelige artikler. Forekomsten av mutasjonene hos andre raser blir ofte påvist av laboratoriene som utfører testene. Det er vanskelig å bestemme hvor pålitelig en bestemt test er for en bestemt rase.

Prinsippet over gjelder for alle arvelige lidelser. Nedarving av en sykdom er selvfølgelig en biologisk prosess, noe som gjør at unntak forekommer. Testens spesifikke informasjon har mer utfyllende informasjon om testen.

Våre tester gir ikke avlsanbefalinger

Våre DNA-tester gir deg et innblikk i sammensetningen av ditt dyrs DNA. Hvis mulig vil vi informere deg om hvilke tester som er de beste for din situasjon. Du må være klar over at våre laboratorier ikke er ansvarlig for hvilke avlsavgjørelser du tar. Dette skyldes den store variasjonen innen både tester og raser. For råd om avlsavgjørelser anbefaler vi at du tar kontakt med din nasjonale eller internasjonale raseklubb, eller med veterinæren din.

Ved bruk av kombinasjonspakker kan resultater fra enkelte DNA-tester mangle på rapporten

Av tekniske årsaker er det en liten sjanse for at noen av resultatene kan mangle ved kjøp av kombinasjonspakker. Hvis kun en eller to markører mangler etter gjentesting av prøven, regner vi resultatet for kombinasjonspakken som ‘fullstendig’. Vi gir ikke pengene tilbake for manglende tester i en kombinasjonspakke.

Kombinasjonspakkene er ikke 100 % fullstendige

På grunn av det store antallet vitenskapelige publikasjoner som kommer ut, kan ikke våre kombinasjonspakker være 100 % fullstendige. Vi oppdaterer pakkene to ganger i året. Typiske kriterier for oppdatering er a) endringer i hvilke raser DNA-testen er validert for, b) sykdommer inkludert og c) tekniske kriterier.

Det er aldri en ufeilbarlig kobling mellom testresultater og sykdomssymptomer

Våre tester er generelt basert på vitenskapelige publikasjoner. Artiklene beskriver detaljert sykdommens symptomer og grunnlaget for DNA-testen. Vi kan ikke forhindre at dyret utvikler symptomer på bakgrunn av andre ukjente genetiske mutasjoner, og heller ikke garantere at dette ikke skjer. På den annen side vil ikke sykdommen alltid utvikle symptomer, av ulike grunner. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med den nasjonale eller internasjonale raseklubben eller din veterinær, for råd om avl og sykdom.