BioBank AS

Testdetaljer

Viktig informasjon angående spesifikke tester

Et stort antall DNA-tester tilbys rutinemessig. I noen tilfeller krever testen en nærmere forklaring. For tester som tilbys rutinemessig er det et eget felt for 'Test-spesifikk informasjon’ i nettbutikken. I oversikten under finner man også informasjon om tester som ikke lenger tilbys. 

HUNDER

Løshet i hofteskålen 1 og 2  Testene H919 og H421 er tilgjengelig i nettbutikken.

Løshet i hofteskålen er en vanlig lidelse hos hunder. Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet.

Løshet i hofteskålen har to hovedkarakteristikker:

• Løshet: Dette kan defineres som ‘unormalt mye bevegelse av hoftekulene i hofteleddet’. Dette fører til at hoften er mindre stabil enn hos friske hunder.

• Ossifikasjon (forbeining) og beindannelse. Hos yngre hunder kan normal beindannelse bli forsinket.

Både lidelser som gir økt bevegelighet (hofteleddsdysplasi), og som gir beindannelse fører til artrose når hunden blir eldre. Kraftig affisert hunder kan utvikle symptomer allerede etter få måneder. Andre affiserte hunder utvikler artroser ved høyere alder.

Denne markøren er en del av et panel med genetiske faktorer som påvirker løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi).

Sykdommen har en multifaktoriell opprinnelse, som betyr at symptomene skyldes en kombinasjon av genetiske faktorer og miljøet. Denne markøren er en del av et panel med genetiske faktorer som påvirker løshet i hofteskålen (hofteleddsdysplasi). Miljøfaktorer kan for eksempel være fôringsrutiner og mosjon.

For hver genetiske faktor hos en multifaktoriell sykdom kan resultatene beskrives som ‘Normal’, ‘Bærer’ eller ‘Affisert’.

Dyr med den ønskede genvarianten beskrives som 'Normal'. Dyr som bærer én kopi av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'bærer', mens dyr som har to kopier av den uønskede genetiske varianten blir angitt som 'affisert'.

Hver test er en del av en multifaktoriell sykdom. Et dyr kan være normal for hofteleddsdysplasi 1, men samtidig være affisert for hofteleddsdysplasi 2. Denne informasjonen kan benyttes ved avl.

Markørene gir et inntrykk av hvor stor risiko en hund har for å utvikle hofteleddsdysplasi. Hunder som er ‘normal’ for hofteleddsdysplasi 1 og 2 har lavere risiko for å utvikle sykdommen sammenlignet med hunder som er ‘affisert’ for hofteleddsdysplasi 1 og 2.

KATTER

Hypertrofisk kardiomyopati 2 (HCM2, K764). Testen er tilgjengelig i nettbutikken.

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) forekommer hos så å si alle dyrearter, inkludert mennesker. HCM er den vanligste årsaken til hjertesvikt hos unge voksne, både hos mennesker og dyr. Hjertesvikten skyldes fortykkelse av hjertemuskulaturen, som til slutt fører til tap av hjertefunksjon. Hos flere kattepopulasjoner er den kliniske sykdommen assosiert med genetiske mutasjoner.

Hos mennesker finnes det mange ulike mutasjoner som kan forårsake sykdommen. Antageligvis stemmer dette for katter også. Tilgjengelig statistikk viser at omtrent halvparten av maine coon-katter som har blitt diagnostisert med HCM på ekkokardiografi eller obduksjon har HCM-mutasjonen. Den resterende halvdelen har selvfølgelig HCM av andre årsaker, trolig på grunn av andre mutasjoner. Dette betyr at katter uten mutasjonen også kan utvikle HCM. Flere mutasjoner vil bli identifisert, og det kan også komme tester for disse. Det er ikke sikkert at katter som er positive for testen (har mutasjonen) vil utvikle hjertesvikt og dø. Noen katter vil kun utvikle en mild form for sykdommen og kan leve komfortabelt med det, mens noen kanskje aldri utvikler symptomer på sykdommen. I dag er det er ikke kjent hvorfor noen katter med mutasjonen utvikler HCM tidlig, mens andre katter kun utvikler en mild form senere, eller ingen symptomer i det hele tatt på hjertesykdom.

Hos mennesker har man funnet minst 10 mutasjoner som fører til HCM. Man har funnet de første mutasjonene hos katt, men flere mutasjoner i flere raser vil sannsynligvis bli identifisert i senere forskning.

Flere tester er tilgjengelig hos ulike raser. Ikke alle mutasjoner har kliniske studier som påviser sammenheng mellom mutasjonen og HCM. Det er opp til eieren å bestemme hvilke tester som ønskes utført.

Etter en gjennomgang av hva andre laboratorier tilbyr har vi lært at HCM2-testen ikke er tilgjengelig internasjonalt. Derfor har vi kontaktet forskere i USA. Basert på gjeldende informasjon har vi derfor bestemt oss for å fjerne HCM2-testen fra kombinasjonspakken for arvelige lidelser. For øyeblikket er HCM2-testen tilgjengelig som en individuell test.

HESTER

Vi har ingen kommentarer angående vårt utvalg av tester for hest.