BioBank AS

DNA-TESTERS RESULTATER OG NEDARVING

The results of the DNA tests for the CombiBreed report consist of a genetic profile. The genetic profile consists of the list of requested deviations, the associated genes/mutations and the results of the requested DNA test(s). The results  could be: CLEAR/NORMAL, CARRIER or AFFECTED.

Følgende nedarvingsmønster og resultater er beskrevet på denne siden:

NEDARVING OG RESULTAT VED AUTOSOMAL, RECESSIV MUTASJON:

Autosomal, recessiv nedarving betyr at dyret kan være fri (normal homozygot), affisert,  (unormal homozygot) eller bærer (heterozygot). Bærere kan føre mutasjonen videre innen populasjonen uten selv å vise symptomer. Dette gjør det spesielt viktig å identifisere bærere slik at man unngår spredning av sykdommen.

Forklaring for veterinærer:
• Dyret er FRI/NORMAL og har to friske alleler (normal homozygot). Dyret vil ikke utvikle symptomer.
• Dyret er  BÆRER og har et friskt allel og et unormalt allel (heterozygot). Dyret vil ikke utvikle symptomer.
• Dyret er  AFFISERT og har to unormale alleler (unormal homozygot). Dyret vil utvikle symptomer på sykdommen.

Forklaring for oppdrettere:
• Dyret er FRI/NORMAL og har to friske alleler (normal homozygot). Dyret vil ikke utvikle symptomer, og kan ikke føre feilen videre til neste generasjon.
• Dyret er BÆRER og har et friskt allel og et unormale allel (heterozygot). Halvparten av dyrets avkom vil arve det muterte (defekte) genet. I noen tilfeller kan bærere også utvikle symptomer fra det defekte allelet, men som en regel utvikler de ikke sykdommen.
• Dyret er  AFFISERT og har derfor to unormale alleler (unormal homozygot). Alle avkommene til et affisert individ vil arve mutasjonen, og avkommene vil selv utvikle symptomer på sykdommen.  

Autosomal recessiv nedarving  Foreldre:      Kjønnsceller  Avkom:  Tolkning, oppdrettere:   Tolkning, veterinærer: 

NORMAL  x NORMAL

AA og AA

A/A x A/A

100 % AA 

100 % NORMAL

100 % FRISK

NORMAL x BÆRER

AA og AB

A/A x A/B

50 % AA

50 % AB

    

50 % BÆRER

100 % FRISK

NORMAL x AFFISERT

AA og BB

A/A x B/B

100 % AB

100 % BÆRER

100 % FRISK

BÆRER x BÆRER

AB og AB

A/B x A/B

25 % AA

50 % AB

25 % BB

25 % NORMAL

50 % BÆRER

25 % AFFISERT

75 % FRISK

25 % AFFISERT

BÆRER x AFFISERT

AB og BB

A/B x B/B

50 % AB

50 % BB

50 % BÆRER

50 % AFFISERT

50 % FRISK

50 % AFFISERT

AFFISERT x AFFISERT

BB og BB

B/B x B/B

100 % BB

100 % AFFISERT

100 % AFFISERT

Tilbake til toppen av siden

NEDARVING OG RESULTAT VED AUTOSOMAL, DOMINANT MUTASJON::

Autosomal, dominant inheritance means that an animal may be clear (normal homozygote), affected (abnormal homozygote) or carrier (heterozygote). Affiserte og bærere vil få de samme symptomene fra sykdomsmutasjonen.

Forklaring for veterinærer:
• Dyret er fri/normal og har to friske alleler (normal homozygot). Dyret vil ikke utvikle symptomer.
• Dyret er BÆRER og har et friskt allel og et unormalt allel (heterozygot). Dyret vil utvikle symptomer på sykdommen.
• Dyret er AFFISERT og har to unormale alleler (unormal homozygot). Dyret vil utvikle symptomer på sykdommen.

Forklaring for oppdrettere:
• Dyret er fri/normal, og har to friske alleler (normal homozygot). Dyret vil ikke utvikle symptomer, og kan ikke føre feilen videre til neste generasjon.
• Dyret er BÆRER og har et friskt allel og et unormale allel (heterozygot). Halvparten av dyrets avkom vil arve det muterte (defekte) genet. Bærere kan også selv bli syke.
• Dyret er AFFISERT, som betyr at det har to unormale alleler (unormal homozygot). Affected animals pass on the defective allele to all their offspring in the next generation, and will also develop symptoms associated with the disease. 

 

Nedarving autosomal dominant  Foreldre:  Kjønnsceller  Avkom:  Tolkning, oppdrettere:   Tolkning, veterinærer: 

NORMAL x NORMAL

AA og AA

A/A x A/A

100 % AA

100 % NORMAL

100 % FRISK

NORMAL x BÆRER

AA og AB

A/A x A/B

50 % AA

50 % AB 

50 % NORMAL

50 % BÆRER

50 % FRISK

50 % AFFISERT

NORMAL x AFFISERT

AA og BB

A/A x B/B 

100 % AB 

100 % BÆRER

100 % AFFISERT

BÆRER x BÆRER

AB og AB

A/B x A/B

25 % AA

50 % AB

25 % BB 

25 % NORMAL

50 % BÆRER

25 % AFFISERT

25 % FRISK

75 %  AFFISERT 

           

BÆRER x AFFISERT

AB og BB

A/B x B/B 

50 % AB

50 % BB 

50 % BÆRER

59 % AFFISERT

100 % AFFISERT

AFFISERT x AFFISERT

BB og BB

B/B x B/B

100 % BB

100 % AFFISERT

100 % AFFISERT

Tilbake til toppen av siden

LIDELSER KNYTTET TIL KJØNNSKROMOSOMER (X-BUNDET):

Dette er vanligvis lidelser som hvor sykdomsgenet befinner seg på kjønnskromosomer (X- eller Y-kromosomet). Et hunndyr har to X-kromosomer, mens et hanndyr har ett X-kromosom og ett Y-kromosom.

FOR NEDARVING HOS DØTRE, SE ANDRE NEDARVINGSMØNSTRE, ENTEN AUTSOMOAL RECESSIV ELLER AUTSOMAL DOMINANT.
UNDER ER EN TABELL FOR NEDARVING HOS HANNLIGE AVKOM

 X-bundet nedarving: Foreldre: Kjønnsceller  Avkom:  Tolkning, oppdrettere:   Tolkning, veterinærer: 

MOR NORMAL x

FAR NORMAL 

AA og AY

A/A x A/Y

SØNNER 100 % AY 

SØNNER  100 % NORMALE 

SØNNER 100 % FRISKE

MOR NORMAL x

AFFECTED  SIRE

AA og BY

A/A x B/Y

SØNNER 100 % AY

SØNNER 100 % NORMALE

SØNNER 100 % FRISKE 

MOR BÆRER x FAR NORMAL

AB og AY

A/B x A/Y

SØNNER  

50 % AY

50 % BY 

SØNNER  

50 % BÆRER

50 % AFFISERT

SØNNER

50 % FRISKE

50 % AFFISERT

MOR BÆRER  x FAR AFFISERT 

AB og BY

A/B x B/Y

SØNNER

50 % AY

50 % BY 

SØNNER

50 % BÆRER

50 % AFFISERT

SØNNER

50 % FRISKE

50 % AFFISERT

AFFECTED DAM x NORMAL SIRE

BB og AY

B/B x A/Y

SØNNER 100 % BY

SØNNER 100 % AFFISERTE 

SØNNER 100 % AFFISERTE

MOR AFFISERT x FAR AFFISERT

BB og BY

B/B x B/Y

SØNNER 100 % BY 

SØNNER 100 % AFFISERT 

SØNNER 100 % AFFISERT 

Tilbake til toppen av siden